Υποβολή αιτήσεων στήριξης στο μέτρο 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Ενημερώνουμε τους γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι δενδρωδών καλλιεργειών ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι στόχοι της δράσης είναι η πενταετής εφαρμογή της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων της καρπόκαψας (Grapholitha molesta), της ανάρσιας (Anarsia lineatella) και του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), με χρήση εγκεκριμένων  σκευασμάτων ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομονών και παγίδων παρακολούθησης, ώστε να παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών εντόμων. Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ως άνω λεπιδοπτέρων με μικτή χρήση ατμιστήρων φερομονών και εφόσον απαιτούνται, εγκεκριμένων εντομοκτόνων τα δύο πρώτα έτη της δράσης και αποκλειστική χρήση φερομονών κατά τα τελευταία 3 έτη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της προστασίας των υδάτινων πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες που θα εφαρμοστεί η δράση.

Η συγκεκριμένη δράση είναι επιλέξιμη σε ολόκληρη την επικράτεια, είναι πενταετούς διάρκειας και το ετήσιο ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στα 387 ευρώ ανά εκτάριο για τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος του επιβλέποντα ιδιώτη Γεωπόνου που ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως και του οποίου η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Δεν αποτελούν δικαιούχοι για την συγκεκριμένη δράση όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών, οι διάδοχοι της πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό από ενισχύσεις, όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχουν παρέλθει 2 έτη από την αποβολή, όσοι είναι μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, που συμμετέχουν σε εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα. όπου έχουν το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ως επιλέξιμη δράση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια να κατέχονται νόμιμα, να δηλώνονται στην ενιαία σταθερά στην ίδια θέση κατ’ έτος καθ’ όλη την πενταετία της δέσμευσης, ενώ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης. Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στα μέτρα 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11»Βιολογικής Γεωργίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την πρόσκληση στον ιστότοπο της Διαύγειας https://www.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 65Ο94653ΠΓ-3Φ1.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΥΠ.Α.Α.Τ ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων με την εγγραφή τους αρχικά στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/; όπου υπάρχει και εγχειρίδιο οδηγιών και υποβάλλοντας στην συνέχεια την αίτηση στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/  κατά το χρονικό διάστημα από 3-7-2017 έως 24-7-2017.

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

κ.α.α.

ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ψήφισμα συμπαράστασης στον κλάδο θεαμάτων-ακροαμάτων από την Π.Ε Βορείου Αιγαίου

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου,  στέκεται στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προσφοράς, αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από την

Περισσότερα »