Μιχάλης Αγγελόπουλος: Επιστολές σε Υπουργούς Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επιστολές προς τους Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εσωτερικών, απέστειλε ο Δήμαρχος Σάμου, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, με θέμα επιχορηγήσεις για τον Δήμο Σάμου. Αναλυτικά οι επιστολές έχουν ως εξής:

Επιστολή προς Υπουργό Εσωτερικών:

ΘΕΜΑ :  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

Παρ. 2, Αρθρου24, Ν. 4479/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/ΟΙΚ.22159/30-06-2017/ΥΠ.ΕΣ.

ΣΧΕΤ. :   1. Α.Π. ΟΙΚ.Γ.Δ.151/12-07-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ

              2. Α.Π. ΟΙΚ.Γ.Δ.161/20-07-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ

Κύριε Υπουργέ

Επανερχόμαστε στα ανωτέρω (1) και (2) σχετικά έγγραφά μας με τα οποία στοιχειοθετούσαμε την ανάγκη της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σάμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα κατά την 07/06/2017, σύμφωνα και με την ομόφωνα εκφρασθείσα πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αίτημά μας για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σάμου με το ποσό των 463.396,44 €, που απαιτείται για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι την 31/03/2018, (77.232,74 €, μηνιαίως), λαμβάνει πλέον και τον χαρακτηρισμό του επείγοντος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου της 11/08/2017, με την οποία έγινε αποδεκτό το  αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής υπέρ των συμβασιούχων – παρατασιούχων.

Θεωρούμε ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων και εν μέσω τουριστικής περιόδου και των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα είναι αυταπόδεικτη, δεδομένου ότι μέρος των εργαζομένων ήταν το μοναδικό προσωπικό που εργαζόταν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σάμου.

Κατόπιν των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους του θέματος, (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές), παρακαλούμε για την κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Σάμου.

Με Εκτίμηση,

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστολή προς Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

ΣΧΕΤ. :  Α.Π. ΟΙΚ. Γ.Δ. 169/01/08/2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ.          

Κύριε Υπουργέ

Επανερχόμαστε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας με το οποίο στοιχειοθετούσαμε την ανάγκη της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σάμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα κατά την 07/06/2017, σύμφωνα και με την ομόφωνα εκφρασθείσα πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αίτημά μας για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σάμου με το ποσό των 463.396,44 €, που απαιτείται για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι την 31/03/2018, (77.232,74 €, μηνιαίως), λαμβάνει πλέον και τον χαρακτηρισμό του επείγοντος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου της 11/08/2017, με την οποία έγινε αποδεκτό το  αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής υπέρ των συμβασιούχων – παρατασιούχων.

Θεωρούμε ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων και εν μέσω τουριστικής περιόδου, των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, αλλά και της αναζωπύρωσης των μεταναστευτικών ροών προς το νησί, είναι αυταπόδεικτη, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων εξυπηρετούσε ανάγκες του Κ.Υ.Τ. και εργαζόταν για την άρση των συνεπειών των ροών στο αστικό και παραλιακό ιστό, ενώ παράλληλα αποτελούσε το μοναδικό προσωπικό που εργαζόταν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σάμου.

Κατόπιν των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους του θέματος, (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές), παρακαλούμε για την κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Σάμου.

Με Εκτίμηση,

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα