Ο Δήμος Σάμου για τη σφράγιση καταστημάτων στην πόλη της Σάμου

Σχετικά με το ζήτημα της σφράγισης συγκεκριμένων καταστημάτων στην πόλη της Σάμου, εξέλιξη η οποία δικαίως απασχολεί στην κοινή γνώμη, ο Δήμος Σάμου γνωστοποιεί τα εξής:

Τα θέματα σφράγισης κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων που προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση, ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 1011/38/34μβ (ΦΕΚ 3499/Β/31-10-2016)

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των καταστημάτων, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν απόφασης του Διοικητή του αστυνομικού τμήματος εφόσον έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις (3) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α’ του Π.Δ. 180/1979, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Οι παραβάσεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α’ του Π.Δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014) και οι οποίες οδηγούν στην σφράγιση καταστημάτων, είναι :

α)Προεδρικό Διάταγμα 180/1979 – ΦΕΚ Α-46/10-3-1979 (άρθρο 1 παρ.2)

β)Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 – ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985 

γ)Αστυνομική Διάταξη : 3/1996 . Υπ΄αριθ. 1023/2/37-ια /1996 (ΦΕΚ Β-15/12-1-1996) Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

δ)Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/22/28-δ/2008 – ΦΕΚ 1003/Β/30-5-2008

3. Το Αστυνομικό Τμήμα Σάμου κοινοποίησε στον Δήμο Σάμου τις με Α.Π. 1020/12971/ 114-δ/18-08-2017, 1020/10347/351-δ’/18-08-2017 και την 1020/15405/201-δ’/21-08-2017 Αποφάσεις Σφράγισης των συγκεκριμένων καταστημάτων, προσδιορίζοντας μάλιστα ως ημερομηνία σφράγισης την 02/09/2017 για δύο από αυτά και την 05/09/2017 για το τρίτο.

Σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει αμελλητί απόφαση σφράγισης, η οποία εκτελείται από το αστυνομικό προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής.

4. Ο Δήμος Σάμου, έχοντας πλήρη επίγνωση τόσο των συνεπειών των αποφάσεων σφράγισης των συγκεκριμένων καταστημάτων, όσο και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου παρενέβη στις αρμόδιες αρχές, με την κατανόηση των οποίων κατέστη δυνατή η μετάθεση της σφράγισης για μετά τον Αύγουστο.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένας τουριστικός προορισμός, σαν τη Σάμο, μεταξύ των άλλων θα πρέπει να παρέχει στους επισκέπτες, μεταξύ άλλων και την δυνατότητα διασκέδασης, προστατεύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων καθώς και το δικαίωμα του επιχειρείν, εν μέσω μάλιστα σφοδρής οικονομικής κρίσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία από την Δημοτική Αρχή, προκειμένου, με την σύμπραξη και υποστήριξη της Κ.Ε.ΔΕ., να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί τον μοναδικό τρόπο ώστε και οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την τήρηση του θεσμικού πλαισίου να συνεχίσουν να ενεργούν σύννομα και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργούν απαλλαγμένες από ιδιοτελείς συμπεριφορές οι οποίες υπαγορεύονται από πληθώρα κινήτρων,  ανταγωνιστικών ή και καθαρά ατομικών, μη αποκλειομένων.

Εκ του Δήμου Σάμου

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα