«ΦιλόΔημος ΙΙ»: Τρεις νέες Προσκλήσεις προϋπολογισμού 240 εκατ. Ευρώ. 1.599.900 ευρώ στον Δήμο Σάμου

Τρεις νέες Προσκλήσεις του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), Θεόδωρου Γκοτσόπουλου.

– Η πρώτη Πρόσκληση, ύψους 150 εκ. ευρώ, αφορά στην άμεση χρηματοδότηση των δήμων όλης της χώρας για έργα και παρεμβάσεις, σε όλο σχεδόν το εύρος των αναπτυξιακών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων τους: από την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος, μέχρι την αναβάθμιση των κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών τους.      

Με την πρόσκληση αυτή υπερδιπλασιάζονται οι πόροι των δήμων για επενδύσεις και επιπλέον εισάγονται νέα κριτήρια για την πιο δίκαιη κατανομή τους. Εκτός από τον πληθυσμό, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, λαμβάνονται υπόψη η ορεινότητα και η νησιωτικότητα, η έκταση του δήμου, το μήκος του υδρευτικού, αποχετευτικού και οδικού δικτύου, καθώς επίσης και κοινωνικά κριτήρια, όπως το ποσοστό της ανεργίας και της φτώχειας.

00Filodimos01

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης:

«Ικανοποιούμε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των δήμων, ιδίως της περιφέρειας, δημιουργώντας ένα δεύτερο συμπληρωματικό, τεχνικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ, που κατανέμεται πιο δίκαια, με τρόπο που αντανακλά καλύτερα την πραγματική κατάσταση των τοπικών κοινωνιών και τις ανάγκες τους».

– Η δεύτερη Πρόσκληση, ύψους 55 εκ. ευρώ αφορά στην εκπόνηση νέων ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία.

Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση, όπως και στον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο για τη θωράκιση των σχολείων μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι σε πολλά από αυτά το σύστημα πυροπροστασίας ήταν ελλιπές ή και απαρχαιωμένο.

00Filodimos02 

– Η Τρίτη Πρόσκληση, ύψους 35 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων και να πάψουν επιτέλους να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη χώρα 7.361 σχολεία δε διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα 9.917 δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε πρωτοφανή την επιτυχία του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», επισημαίνοντας ότι στον έναν μόλις, χρόνο λειτουργίας, περισσότερα από 2 δις. ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί και βρίσκονται στη διάθεση των δήμων όλης της χώρας, ενώ οι εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα έχουν υπερβεί τα 1,3 δις. ευρώ. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι μέσα από το Πρόγραμμα ολοκληρώνονται και παραδίδονται στους πολίτες, δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα που παρέμεναν για χρόνια ημιτελή, παρατημένα και αναξιοποίητα.

Αναφερόμενος ειδικότερα, στις δύο Προσκλήσεις που αφορούν τα σχολεία, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά τμήμα μιας συνολικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για το παιδί, με προγράμματα και χρηματοδότησεις που ήδη τρέχουν για την κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στους Δήμους όλης της χώρας, αλλά και για την ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την οποία δόθηκαν 235 εκατ. ευρώ την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019), με τα 167 εκατομμύρια να είναι αμιγώς εθνικοί πόροι.

00Filodimos03

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»: 3 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Α. Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. ευρώ

-Η επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

-Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.

-Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:

Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.

-Το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα τους περιφερειακούς δήμους της χώρας, οι οποίοι ήταν ξεχασμένοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για πρώτη φορά εκτός από την ετήσια τακτική επιχορήγηση των Επενδυτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) ύψους 140 εκατ. ευρώ, θα λάβουν με αυτή την επιχορήγηση το επιπλέον ποσό των 150 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

00Filodimos04

Β. «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €.

-Η Πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την καταγραφή που έχουμε στη διάθεσή μας, 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

-Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθορίζεται σε:

500 € για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών

2.500 € για την κατασκευή χώρων υγιεινής

Γ. «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000€

-Η Πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για:

Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,

Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών

Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

-Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται σε 1.000€ – 2.000€ για την εκπόνηση μελετών και σε 1.500€ – 3.000€ για την υλοποίηση των μέτρων & μέσων πυροπροστασίας

Συνολικότερες παρεμβάσεις για το παιδί

Από τον «Φιλόδημο ΙΙ», οι δήμοι χρηματοδοτούνται με 50 εκ ευρώ για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους. 309 δήμοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αξιοποιώντας το σύνολο σχεδόν, του προϋπολογισμού.

Από τον «Φιλόδημο Ι», ενισχύονται οι Δήμοι με 120 εκ. ευρώ για την ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, μεταξύ αυτών σχολικών κτιρίων και παιδικών σταθμών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα σημαντικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στους δήμους όλης της χώρας, από τον «ΦιλόΔημο ΙΙ». 319 Δήμοι ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών τους.

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο άδειας και λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Τον Σεπτέμβριο 2017, εκδώθηκε προεδρικό διάταγμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους και η διαδικασία ελέγχου των δημοτικών σταθμών, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά και την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.

Για να εναρμονιστούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου ΠΔ, δημιουργήθηκε στο ΥΠΕΣ ειδικό πρόγραμμα ύψους 95 εκ. ευρώ που χρηματοδοτεί τους δήμους με ποσό έως και 50.000 ευρώ ανά σταθμό.

Η πρόσκληση εκδόθηκε τον Ιούνιο 2018 και έχει προθεσμία μέχρι τις 13/5/2019, μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις 78 δήμων για 387 σταθμούς, ύψους 18,3 εκ ευρώ, ενώ βρίσκονται προς έγκριση άλλες 80 αιτήσεις δήμων.

Εκπονήθηκε νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, με περισσότερο διάφανο και δίκαιο τρόπο.

Στο θέμα της Μεταφοράς Μαθητών από και προς τα σχολεία, από τις Περιφέρειες, εκδώθηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών) νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, για μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Δημιουργήθηκε ένα ευέλικτο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, ώστε οι διαγωνισμοί να γίνονται έγκαιρα, με διαφάνεια και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα για την Εναρμόνιση της Επαγγελματικής με την Οικογενειακή Ζωή, το οποίο αναβαθμίσαμε και πλέον γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους.

Να σημειωθεί ότι το 2015-19 δόθηκαν 235 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 167 εκ. προέρχονται αμιγώς από εθνικούς πόρους, ενώ το 2013-14 είχαν δοθεί μόλις 173 εκ. ευρώ, όλα από το ΕΣΠΑ.

Με τους πόρους αυτούς καλύπτονται όλες οι υπάρχουσες θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενώ με τα νέα προγράμματα για την ανέγερση νέων παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούμε και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πολύ σύντομα, όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση.

Κοινή Συνέντευξη Τύπου

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

YΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω κατ’ αρχάς για την παρουσία σας στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου που σκοπό έχει να παρουσιάσουμε τρεις νέες προσκλήσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Κατ’ αρχάς επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με δυο λόγια συνολικά για την πορεία των προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Πρέπει να πω ότι μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανους το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά τα οποία ξεκίνησαν πριν από ένα περίπου χρόνο, ήταν ένα νέο εγχείρημα το οποίο δεν είχε προηγούμενο στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Για τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης, έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε αρχική προσδοκία.

Περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί. Είναι δηλαδή διαθέσιμα στους δήμους όλης της χώρας για την υλοποίηση πολύ σημαντικών δράσεων και έργων τα οποία τα είχε ανάγκη η Αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Οι εντάξεις των έργων σήμερα που μιλάμε έχουν υπερβεί τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάσσονται περίπου κατά μέσο όρο δύο έργα κάθε ημέρα στα προγράμματα «ΦιλόΔημος».

Και αυτό το οποίο μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός ότι η ίδια η Αυτοδιοίκηση, όλοι οι αυτοδιοικητικοί φορείς αλλά και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, έχουν αγκαλιάσει αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα και το έχουν αγκαλιάσει ακριβώς γιατί τους δίνει τη δυνατότητα τόσο να προχωρήσουν σε νέα έργα τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα τη χρηματοδοτική δυνατότητα να κατασκευάσουν, αλλά και να «ξεμπλοκάρουν» και να ολοκληρώσουν έργα τα οποία είχαν σταματήσει, είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Αθήνα και εγκαινιάσαμε ένα κολυμβητήριο σε σχολείο ΑμεΑ το οποίο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και 16 χρόνια, από το 2003.

Υπάρχουν δεκάδες τέτοια έργα σε όλη τη χώρα. ημιτελή, αναξιοποίητα, παρατημένα, τα οποία πλέον με τα προγράμματα «ΦιλόΔημος», βρίσκουν το δρόμο προς την ολοκλήρωσή τους. Και βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται με απολύτως διαφανείς διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας και από το χώρο της Αυτοδιοίκησης μέχρι και σήμερα δεν έχει καταθέσει την παραμικρή ένσταση, τον παραμικρό προβληματισμό, το παραμικρό παράπονο για τον τρόπο που υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα και αυτό μας κάνει ακόμα πιο υπερήφανους.

Θέλω να ευχαριστήσω και με αυτή την ευκαιρία της σημερινής συνέντευξης Τύπου όλα τα στελέχη του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στελέχη του συναρμόδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά και βεβαίως όλους τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε και έχουμε όλο αυτό το διάστημα και καταφέραμε να φράσουμε σε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα με το «ΦιλόΔημος».

Ειδικότερα για τις τρεις προσκλήσεις που έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Κατ’ αρχάς η μεγαλύτερη εξ αυτών προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά την άμεση χρηματοδότηση όλων των δήμων της χώρας για έργα και παρεμβάσεις στο σύνολο σχεδόν του εύρους των αναπτυξιακών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων τους. Δεν μιλάμε για μια πρόσκληση η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο πεδίο, όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες προσκλήσεις του «Φιλόδημου», αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα ΣΑΤΑ, για μια νέα επενδυτική ΣΑΤΑ για το καθαρά αναπτυξιακό σκέλος της χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Υπενθυμίζω ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια της κρίσης οι δήμοι είδαν μια πολύ μεγάλη μείωση που έφτασε μέχρι και το 85%, ειδικά στο αναπτυξιακό σκέλος των χρηματοδοτήσεών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ερχόμαστε λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόσκληση και ουσιαστικά υπερδιπλασιάζουμε καθώς ο προϋπολογισμός από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις επενδυτικές ανάγκες των δήμων ανέρχεται για φέτος στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς προσθέτουμε άλλα 150. Υπερδιπλασιάζουμε λοιπόν το διαθέσιμο προϋπολογισμό των δήμων για επενδυτικά προγράμματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φτάνουμε δηλαδή σχεδόν τα 300 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις.

Εξίσου σημαντικό, κατά τη γνώμη μου όμως είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος κατανομής αυτών των πόρων. Αλλάζουν τα κριτήρια δηλαδή. Το γεγονός ότι περνάμε από ένα σύστημα το οποίο μέχρι σήμερα ως μοναδικό κριτήριο έθετε το πληθυσμιακό, σε μια πιο σύνθετη διαδικασία κατανομής αυτών των κονδυλίων η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από άλλα κριτήρια, όπως τα γεωγραφικά, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα. Κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι το ποσοστό ανεργίας, ή το ποσοστό φτώχειας, τα οποία δίνουν μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας στους δήμους όλης της χώρας και της ανάγκης για ορθότερη κατανομή αυτών των πολύ σημαντικών πόρων. Γιατί βεβαίως αυτό το οποίο βλέπαμε μέχρι σήμερα, ήταν ότι κυρίως οι πολύ μεγάλοι αστικοί δήμοι ήταν οι κερδισμένοι από τα επενδυτικά αυτά προγράμματα, από τα επενδυτικά κονδύλια και υποτιμούνταν οι ανάγκες των περιφερειακότερων δήμων, δήμων για παράδειγμα στην περιφέρεια που έχουν πολύ μεγάλο υδρευτικό, ή αποχετευτικό δίκτυο. Δήμων με πολύ μεγάλη έκταση και πάρα πολλούς οικισμούς απομακρυσμένους μεταξύ τους. Όλα αυτά πλέον λαμβάνονται υπόψη έτσι ώστε να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή αυτών των κονδυλίων. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάναμε με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, είναι ότι δημιουργούμε ένα νέο δεύτερο συμπληρωματικό τεχνικό πρόγραμμα για τους δήμους, για να το πω με πολύ απλά λόγια.        Ένα νέο τεχνικό πρόγραμμα ισάξιο ίσως και λίγο μεγαλύτερο από το ήδη προβλεπόμενο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των δήμων, επαναλαμβάνω, ειδικά των δήμων της περιφέρειας. Ένα πάγιο αίτημα το οποίο σήμερα με αυτή την πρόσκληση το κάνουμε πράξη και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 150 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το νέο τεχνικό πρόγραμμα για τους δήμους.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στην πυροπροστασία σε σχολικές μονάδες, προϋπολογισμού 55 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης νέων, ή της επικαιροποίησης παλαιών μελετών, εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία όλης της χώρας. Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που έχουν οι ίδιοι οι δήμοι, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, με ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα ήταν και είναι μέχρι σήμερα ελλιπές, ή και απαρχαιωμένο.

Και η τρίτη πρόσκληση, πολύ σημαντική και αυτή κατά τη γνώμη μας, αφορά στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε σχολικές μονάδες. Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος, αυτής της πρόσκλησης είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους όλων των σχολείων, γιατί έγινε και μια πολύ αναλυτική καταγραφή αυτών των αναγκών. Θεωρώ ντροπή για μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα, εν έτη 2019 περισσότερο από 7.300 σχολεία (7.361 για την ακρίβεια) αυτό έχει δείξει η αναλυτική λεπτομερής καταγραφή, να μη διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα από 9.900 (9.917 για την ακρίβεια) να μην έχουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ. Αυτή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα την οποία και με τη συγκεκριμένη πρόσκληση του «ΦιλόΔημου» με το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς τους Δήμους επιχειρούμε και θα τα καταφέρουμε να την αλλάξουμε. Γιατί βεβαίως απέναντι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ειδικά στα παιδιά, δεν κάνουμε κάποια χάρη, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε το χρέος μας ως ελληνική πολιτεία να τους εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση στο σχολείο, να πάψουν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός γι’ αυτό το πρόγραμμα είναι 35 εκατομμύρια ευρώ, ο αρχικός προϋπολογισμός, και εφόσον υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον από τους Δήμους, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε και το σχετικό προϋπολογισμό.

Θα μου επιτρέψετε όμως κλείνοντας να πω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές τις οποίες αναλαμβάνουμε μέσα και από τον «ΦιλόΔημο» για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που σχετίζονται με τα σχολεία, που σχετίζονται με τη νεολαία, που σχετίζονται με τα παιδιά, δεν είναι αποσπασματικές δράσεις, εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική την οποία έχουμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία βεβαίως και με τα συναρμόδια Υπουργεία, με το Υπουργείο Παιδείας, με το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να εκπονήσουμε και να υλοποιήσουμε μια συνολική πολιτική για το παιδί.

Να υπενθυμίσω με την σημερινή ευκαιρία αυτών των προσκλήσεων και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές δράσεις τις οποίες υλοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε σχέση με το παιδί.

Κατ’ αρχάς από τον «ΦιλόΔημο» Δήμοι χρηματοδοτούνται με 50 εκατομμύρια ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί σχεδόν το σύνολο των Δήμων της χώρας, συγκεκριμένα 309 από τους 325 Δήμους της χώρας έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ενώ παράλληλα ενισχύουμε με 120 εκατομμύρια ευρώ τους Δήμους για την ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτηρίων, μεταξύ βεβαίως αυτών είναι και σχολικά κτήρια και παιδικοί σταθμοί.

Επιπλέον ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό με επιτυχία ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στους Δήμους όλης της χώρας. Εδώ φτάσαμε ακόμη πιο κοντά στο 100% καθώς 319 Δήμοι εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα και ενισχύθηκαν για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών τους. Ο στόχος βεβαίως δεν είναι άλλος από τη συνεχή βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά και των υποδομών αναψυχής και ψυχαγωγίας για τα παιδιά σε όλη τη χώρα.

Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση δημιουργήσαμε το τελευταίο διάστημα για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο άδειας και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Τον Σεπτέμβριο του 2017 εκδώσαμε Προεδρικό Διάταγμα τότε επί του προκατόχου μου του Πάνου Σκουρλέτη, μαζί με το Υπουργείο Εργασίας και την αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργό τη Θεανώ Φωτίου, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι καταλληλότητας για την λειτουργία των δημοτικών σταθμών για να σταματήσουν φαινόμενα, τα οποία βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με δημοτικούς σταθμούς να λειτουργούν κάτω από άθλιες συνθήκες. Και μάλιστα δεν μείναμε μόνο στον κανονισμό λειτουργίας, για να δώσουμε τη δυνατότητα ακριβώς στους Δήμους να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, δημιουργήσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα ειδικό πρόγραμμα ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτεί τους Δήμους με ποσό έως και 50.000 € ανά σταθμό ακριβώς για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του Προεδρικού Διατάγματος για την χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών. Η πρόσκληση αυτή εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2018 έχουμε καλέσει και με δική μου παρότρυνση και επιστολές τις οποίες έχουμε στείλει, αλλά και σε συνάντηση με την ΚΕΔΕ, όλους τους Δήμους της χώρας να ανταποκριθούν. Η προθεσμία λήγει στις 13/5/2019 σε λίγες μέρες δηλαδή μετά την τελευταία παράταση που δώσαμε. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα αυτό έχουν εγκριθεί αιτήσεις 78 Δήμων σε όλη τη χώρα και βρίσκονται προς έγκριση άλλες 80 αιτήσεις Δήμων, αναμένουμε και περισσότερους Δήμους μέχρι το τέλος του προγράμματος να καταθέσουν τις προτάσεις τους γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο να χρηματοδοτηθούν ακριβώς για να ενισχύσουν τους Παιδικούς Σταθμούς και την ομαλή λειτουργία τους, όπως αρμόζει βεβαίως σε χώρους που υποδέχονται παιδιά.

Επιπλέον να αναφερθώ με αφορμή τη συνολική πολιτική την οποία υλοποιούμε ως Υπουργείο Εσωτερικών για τα παιδιά για τη Νεολαία και στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Η μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία είναι βεβαίως αρμοδιότητα των Περιφερειών, εμείς από τη μεριά μας εκδώσαμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Μεταφορών) μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Δημιουργήσαμε μάλιστα και ένα ευέλικτο δυναμικό σύστημα αγορών για τις διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες προς τους αναδόχους, έτσι ώστε οι διαγωνισμοί αυτοί να γίνονται έγκαιρα, με διαφάνεια και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος κεντρική θέση σε όλη αυτή την πολιτική για το παιδί βεβαίως έχει το πρόγραμμα για την Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής. Γνωρίζετε ότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε μια πολύ σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού, με τη χρηματοδότηση vouchers, για τη δωρεάν πρόσβαση παιδιών σε δημοτικούς και ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, βρίσκεται εδώ και ο Διευθύνων Σύμβουλος εδώ, ο κ. Γκοτσόπουλος. Ένα πρόγραμμα το οποίο ενώ το 2013-’14 είχε προϋπολογισμό 173 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα ήταν από το ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκούς πόρους, το 2018-’19 καταφέραμε να φτάσουμε στα 235 εκατομμύρια ευρώ μια πολύ σημαντική αύξηση και μάλιστα, ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι από αυτά τα 167 εκατομμύρια προέρχονται από αμιγώς εθνικούς πόρους, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προχωράμε δηλαδή σε μια σταδιακή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να μην εξαρτάται αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μόνο.

Με τα παραδείγματα που σας έφερα νομίζω ότι γίνεται σαφές ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για το παιδί, που μεριμνά για τη δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, ψυχαγωγικών χώρων, αλλά βεβαίως και άρσης των αποκλεισμών σε βάρος ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Και βεβαίως παρέχουμε και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε σε όλους τους Δήμους της χώρας τόσο τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την τεχνική υποστήριξη όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρας όλες τις σχετικές εργασίες και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις σχετικές υποδομές. Δεν νομίζω ότι για κανένα Δήμο, αλλά και για κανένα πολίτη κανένα γονιό στη χώρα μας υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να καταφέρουμε και νομίζω ότι αυτό κάνουμε και με τα συγκεκριμένα προγράμματα να δημιουργήσουμε ποιοτικές υποδομές για τα παιδιά μας στο χώρο που πηγαίνουν σχολείο, στο χώρο που ψυχαγωγούνται. Είναι προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνεργασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημερινό πολύ θετικό αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλησπέρα σας, έχω δυο ερωτήσεις. Η μία είναι πότε θα ξεκινήσει η δημοπράτηση των νέων προσκλήσεων και η δεύτερη είναι στους διασπασθέντες Δήμους πως θα γίνει η κατανομή των χρημάτων για τις νέες προσκλήσεις.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει δημοπράτηση προσκλήσεων, υπάρχει δημοπράτηση έργων. Αρμόδιος για τη δημοπράτηση των έργων είναι ο κάθε Δήμος. Οι Δήμοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από εκεί και πέρα είναι δική τους δουλειά, δική τους αρμοδιότητα ο κάθε Δήμος ανάλογα με τις δυνατότητές του, με τις Τεχνικές του Υπηρεσίες να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη δημοπράτηση των σχετικών έργων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει η χρηματοδότηση, εντάσσονται τα έργα, άρα δεσμεύεται και η σχετική χρηματοδότηση. Συνεπώς, έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα οι Δήμοι, ώστε να τρέξουν όλες τις σχετικές διαδικασίες και να είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν και στη δημοπράτηση το ταχύτερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου.

Στους διασπασθέντες δήμους οι χρηματοδοτήσεις θα προχωρήσουν όπως σε όλους τους Δήμους. Ό,τι ισχύει δηλαδή για τους υπόλοιπους Δήμους σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσαμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχω μια σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων. Για το πρόβλημα της έλλειψης δομών που λέγαμε για την εναρμόνιση, έχουν αξιοποιηθεί οι διαθέσιμοι πόροι; Έχει προχωρήσει κάτι; Δηλαδή αν έχουν αυξηθεί οι δομές για να μειωθεί το πρόβλημα της ύπαρξης πόρων, αλλά έλλειψης θέσεων. Όταν λέμε «ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για τις παιδικές χαρές» εννοούμε ότι εντάχθηκαν όχι και υλοποιήθηκαν.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εννοούμε ότι εντάχθηκαν όλα τα έργα τα οποία προβλέπονταν να ενταχθούν και εξαντλήθηκε ο σχετικός προϋπολογισμός. Γνωρίζουμε ότι έχουν προχωρήσει από κάποιους Δήμους και οι σχετικές δημοπρατήσεις έργων. Από εκεί και πέρα βεβαίως όπως είπα και πριν και στο προηγούμενο ερώτημα είναι ζήτημα των Δήμων να προχωρήσουν τάχιστα στην υλοποίηση των σχετικών έργων. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι διασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση, εντάσσουμε τα έργα, δεσμεύουμε τους πόρους και βεβαίως παρέχουμε και τεχνική υποστήριξη εφόσον αυτό χρειάζεται και από εκεί και πέρα η υλοποίηση είναι ζήτημα των ίδιων των Δήμων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι 13.000 δομές είναι σχολεία Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια ή και Νηπιαγωγεία;

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Είναι και Νηπιαγωγεία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Πρωτοβάθμια ουσιαστικά είναι Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι παιδικοί σταθμοί όχι;

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Όχι, είναι Προσχολική Αγωγή.

Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από αυτά που ανέφερε ο κ. Υπουργός για τα χρήματα που δίνονται και από το «ΦιλόΔημο» αλλά και από το πρόγραμμα για την ανακαίνιση των Παιδικών Σταθμών που αυξάνουν τις θέσεις σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει του οποίου μπορούν οι Δήμοι σε ήδη υπάρχοντα κτίρια δικά τους ή ενοικιαζόμενα να διαμορφώσουν τμήματα για Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής επειδή η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι περίπου 110 Δήμοι έχουν ήδη κάνει αίτηση και έχει εγκριθεί και οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί είναι περίπου για 2.500 θέσεις για βρέφη και για νήπια, κυρίως για βρέφη. Αυτά είναι οι νέες θέσεις οι οποίες τον Σεπτέμβρη θα είναι στη διάθεσή μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ μια διευκρίνιση για τα κριτήρια κατανομής του ποσού στους Δήμους. Είπατε ανάλογα πέρα από τον πληθυσμό, είπατε κοινωνικά, οικονομικά…;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε εντοπίσει και αποτελεί και ένα παράπονο πάρα πολλών Δήμων -δίκαιο κατά τη γνώμη μου- είναι το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονταν τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη ΣΑΤΑ για την επενδυτική χρηματοδότηση δηλαδή προς τους Δήμους, ήταν μονομερής. Ήταν μόνο βάσει του πληθυσμού κάθε Δήμου και αυτό δημιουργούσε πολλές στρεβλώσεις. Ειδικά με τους «Καλλικρατικούς» Δήμους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι στη χώρα, οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλοι σε πληθυσμό, είναι όμως πολύ μεγάλοι σε έκταση, περιλαμβάνουν πάρα πολλούς οικισμούς απομακρυσμένους μεταξύ τους, πολύ μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, άρα και οι δαπάνες του Δήμου για τα απορριμματοφόρα για τη μεταφορών των απορριμμάτων δηλαδή, για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και δικτύων αποχέτευσης είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες προκύπτουν βάσει του πληθυσμιακού κριτηρίου. Και βεβαίως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια γιατί βεβαίως μπορεί ένας δήμος βάσει πληθυσμού να φαίνεται εύρωστος, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να περιλαμβάνει θύλακες φτώχειας, ανεργίας οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν κατανέμουμε αυτά τα πολύ σημαντικά κονδύλια. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς είπαμε ότι διευρύνουμε τα κριτήρια, δεν είναι πλέον μόνο ο πληθυσμός του δήμου το κριτήριο και βάζουμε και γεωγραφικά κριτήρια. Η νησιωτικότητα, για παράδειγμα, η οποία είναι ένα στοιχείο.

dreams3

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Την Πέμπτη (14/01) λειτουργεί το Δημοτικό σχολείο Αγίου Κων/νου και τη Δευτέρα (18/01) το Δημοτικό σχολείο Παγώνδα

Την Πέμπτη (14/01) λειτουργεί το Δημοτικό σχολείο Αγίου Κων/νου και τη Δευτέρα (18/01) το Δημοτικό σχολείο Παγώνδα

Μετά από συνεχείς ελέγχους που διενεργούνται από τον ανάδοχο μελετητή Βασίλη Μπαρδάκη και με βάση την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία ανακοινώνουμε ότι αύριο

Περισσότερα »
Τρεις διαδραστικοί πίνακες και τρεις υπολογιστές, δωρεά του Κολλεγίου Αθηνών στον δήμο Αν. Σάμου

Τρεις διαδραστικοί πίνακες και τρεις υπολογιστές, δωρεά του Κολλεγίου Αθηνών στον δήμο Αν. Σάμου

Σε συνέχεια της φιλανθρωπικής δράσης της μαθητικής κοινότητας του Κολλεγίου Αθηνών, (από τις πρώτες μέρες μετά το σεισμό, παραλήφθηκαν δέματα ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους

Περισσότερα »
Διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Άλλη μία συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 πραγματοποιήθηκε  σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του  Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου

Περισσότερα »
Επίσκεψη και δωρεά στον δήμο Αν. Σάμου από εκπροσώπους και ερευνητές του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Επίσκεψη και δωρεά στον δήμο Αν. Σάμου από εκπροσώπους και ερευνητές του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδέχθηκε χθες ο Δήμαρχος, Γεώργιος Στάντζος τον Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Φυσικών Καταστροφών και Διευθυντή των σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο

Περισσότερα »