Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών: 11 απαντήσεις του ΕΣΡ για τις προεκλογικές εμφανίσεις (Απαραίτητη ανάγνωση από υποψηφίους)

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών: 11 απαντήσεις του ΕΣΡ για τις προεκλογικές εμφανίσεις (Απαραίτητη ανάγνωση από υποψηφίους)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ενόψει της διεξαγωγής των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκεί στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, δημοσίευσε απαντήσεις σε εκλογικά ερωτήματα αρμοδιότητάς του.
Σε αυτές αποσαφηνίζονται σημαντικά ζητήματα για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όσον αφορά τις εμφανίσεις των Υποψήφιων Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων κατά την προεκλογική περίοδο.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή απάντησε στα εξής ερωτήματα που εγγράφως της είχαν υποβληθεί:
1) Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και πότε αρχίζουν οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων; Ποια είναι η περίοδος που μπορούμε να μεταδίδουμε διαφημιστικά σποτ Συνδυασμών και Υποψήφιων;
2) Επιτρέπεται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς ΜΗ ενημερωτικούς σταθμούς να μεταδίδουν ενημερωτικές (δημοσιογραφικές) ή πολιτικές εκπομπές και να συμμετέχουν στις εκπομπές τους Υποψήφιοι των Αυτοδιοικητικών Εκλογών; 
3) Ποιες είναι οι ρυθμίσεις και η σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εμφανίσεις των Υποψήφιων στα ΜΜΕ για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου 2019;
4) Μέχρι ποια ημερομηνία δημοσιεύονται έρευνες – δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στις 26 Μάϊου; 
5) Από τη στιγμή που «έχει ανακοινωθεί» η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να εμφανίζεται σε ΜΗ ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου; 
6) Ο παρουσιαστής εκπομπής ενημερωτικού ή μη σταθμού που «έχει ανακοινωθεί» ως Υποψήφιος, μέχρι πότε μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του;

7) Επιτρέπεται να παρουσιάζουν σε ραδιοφωνικό σταθμό Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μουσικές εκπομπές που περιλαμβάνουν μόνο παρουσίαση τραγουδιών και αφιερώσεις χωρίς να αναφέρεται το όνομά τους; 

8) Μπορούν οι ενημερωτικοί και οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των Υποψήφιων προσώπων ή Συνδυασμών κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές και εντός ποιας χρονικής περιόδου; 
9) Μπορούν οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι να προβάλλουν την προεκλογική τους κάρτα κατά την ως άνω περίοδο; 
10) Επιτρέπεται κατά την προεκλογική περίοδο η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ.21 του ν.2328/1995, τα οποία προβάλλουν αμέσως ή εμμέσως το έργο Υποψήφιων ή Συνδυασμών των Αυτοδιοικητικών Εκλογών; 
11) Επιτρέπεται οι Υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε σε δικό τους διαφημιστικό μήνυμα είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του Συνδυασμού; Πηγή: www.airetos.gr

00Esr

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Ερώτηση: Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών, και πότε αρχίζουν οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1769/26.3.2019, 1889/29.3.2019) Ποια είναι η περίοδος που μπορούμε να μεταδίδουμε διαφημιστικά σποτ συνδυασμών και υποψηφίων; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2149/10.4.2019, 2179/12.4.2019, 2189/12.4.2019) Απάντηση: Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4249/2014 και ισχύει, το οποίο αφορά στους περιορισμούς που τίθενται στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο (παρουσίαση εκπομπών και εμφανίσεις) ορίζει ότι: «Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών». Το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 3870/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4242/2014, ορίζει ότι: «Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 114 του Ν. 3852/2010: «Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών». Το άρθρο 46 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 114 του Ν. 3852/2010, ορίζει ότι: «6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια ….». Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3870/2010 ορίζει ότι: «Κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγματοποίηση ομιλιών και η διανομή έντυπου υλικού». Από τα ανωτέρω θεωρούμε ότι προκύπτουν τα ακόλουθα: α) ειδικά η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 6 του Ν. 3870/2010 για τους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών (παρουσίαση εκπομπών από υποψηφίους και εμφανίσεις υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα), αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο οποίος έχει προσδιοριστεί στις 26.5.2019, [βλ. και Επισήμανση 12]

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις – Απαντήσεις Σελ. 2 από 8 β) η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία επιτρέπεται η μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικά μέσα διαφημιστικών μηνυμάτων υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, γ) η προεκλογική περίοδος λήγει την 24:00 ώρα της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019.

2. Ερώτηση: Επιτρέπεται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς μη ενημερωτικούς σταθμούς να μεταδίδουν ενημερωτικές (δημοσιογραφικές) ή πολιτικές εκπομπές και να συμμετέχουν στις εκπομπές τους υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών εκλογών; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1246/6.3.2019, 333/22.1.2019, 6484/14.12.2018) Απάντηση: Θεωρούμε ότι η μετάδοση ενημερωτικών (δημοσιογραφικών) και πολιτικών εκπομπών και η κατά την προεκλογική περίοδο συμμετοχή σε εκπομπές υποψηφίων και η παρουσίαση των απόψεων και της δραστηριότητας των συνδυασμών που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές, επιτρέπεται από τους ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι ενημερωτική.

3. Ερώτηση: Ποιες είναι οι ρυθμίσεις και η σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου 2019 (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1889/29.3.2019)

Απάντηση (βλ. και επισήμανση 11): Στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στις απαγορεύσεις υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές ορίζεται ότι: «2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις – Απαντήσεις Σελ. 3 από 8 β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστο-σελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής: i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές. ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά. iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση. iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας. v. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν. vi. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.».

4. Ερώτηση: Μέχρι ποια ημερομηνία δημοσιεύονται έρευνες – δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στις 26 Μαϊου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1907/29.3.2019) Απάντηση: Στο άρθρο 21 παρ. γ του Ν. 3202/2003, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4255/2014 και ισχύει, ορίζονται τα εξής:

Απαντήσεις Σελ. 4 από 8 γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα”. δ. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (ΕΧΙΤ PΟLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύονται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ` οιονδήποτε τρόπο πριν από την 19:00 ώρα της ημέρας αυτής».

5. Ερώτηση: Από τη στιγμή που «έχει ανακοινωθεί» η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να εμφανίζεται σε μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2026/3.4.2019)

Απάντηση: Θεωρούμε ότι η συμμετοχή υποψηφίου σε ψυχαγωγική εκπομπή που μεταδίδεται από μη ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό δεν επιτρέπεται (βλ. ερώτηση 2).

6. Ερώτηση: Ο παρουσιαστής εκπομπής ενημερωτικού ή μη σταθμού που «έχει ανακοινωθεί» ως υποψήφιος, μέχρι πότε μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2026/3.4.2019, 2151/10.4.2019)

Απάντηση (βλ. και επισήμανση 11): Στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:

«2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών». Η προεκλογική περίοδος στη συγκεκριμένη περίπτωση αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών (βλ. ερώτηση 1). Δυνάμει των ανωτέρω φρονούμε ότι ο παρουσιαστής εκπομπών ενημερωτικών ή μη ενημερωτικών σταθμών που «έχει ανακοινωθεί» ως υποψήφιος μπορεί να παρουσιάζει την εκπομπή του μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία προσδιορίζεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

7. Ερώτηση: Επιτρέπεται να παρουσιάζουν σε ραδιοφωνικό σταθμό υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μουσικές εκπομπές που περιλαμβάνουν μόνο παρουσίαση τραγουδιών και αφιερώσεις χωρίς να αναφέρεται το όνομά τους; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2149/10.4.2019)

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 α του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (βλ. αναλυτικά ερωτήσεις 3 και 6) απαγορεύεται στους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών «να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης». Ως προς την προεκλογική περίοδο βλ. ερώτηση 1. Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψή μας, η απάντηση στην ερώτηση σας είναι αρνητική.

8. Ερώτηση: Μπορούν οι ενημερωτικοί και οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και εντός ποιας χρονικής περιόδου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2149/10.4.2019, 1257/6.3.2019, 918/21.2.2019, 405/29.1.2019, 2189/12.4.2019, 2190/12.4.2019)

Απάντηση: α. Ως προς τη μετάδοση διαφημίσεων από μη ενημερωτικούς σταθμούς:

Θεωρούμε ότι, επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα – παρότρυνση για επιλογή συγκεκριμένου υποψηφίου ή συνδυασμού, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει ένας μη ενημερωτικός σταθμός (πρβλ. άρθρο 5 παρ. 5 εδάφια β’ επ. Ν. 3592/2007). Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών μπορούν να μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί (βλ. και ερώτηση 2). β. Ως προς τη μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων από ενημερωτικούς σταθμούς κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3870/2010: «Η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασμών και των υποψηφίων υπολογίζεται με βάση τους εγκεκριμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος».

9. Ερώτηση: Μπορούν οι υποψήφιοι σύμβουλοι να προβάλλουν την προεκλογική τους κάρτα κατά την ως άνω περίοδο; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2119/8.4.2019)

Απάντηση: Η προβολή της προεκλογικής «κάρτας» (δηλ. σταθερής εικόνας με τα στοιχεία του υποψηφίου) αποτελεί προεκλογική διαφήμιση και υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου.

10. Ερώτηση: Επιτρέπεται κατά την προεκλογική περίοδο η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21 του Ν. 2328/1995, τα οποία προβάλλουν αμέσως ή εμμέσως το έργο υποψηφίων ή συνδυασμών των αυτοδιοικητικών εκλογών; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2215/15.4.2019)

Απάντηση: Το άρθρο 11 παρ. 1β του Ν. 3023/2002 σχετικά με τις απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών ορίζει ότι: «1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων: …. β. Η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά

κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο». Η διάταξη αυτή ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές και εφαρμόζεται ανάλογα και στις ευρωεκλογές δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 4255/2014, το οποίο ορίζει ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση». Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι η ανωτέρω διάταξη είναι εφαρμοστέα αναλογικά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές κατά μείζονα λόγο.

11. Επισήμανση σχετικά με τις ερωτήσεις 3 και 6: [23.4.2019] Σχετικά με τις ερωτήσεις 3 και 6 διευκρινίζεται ότι, δυνάμει του άρθρου 51 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 120 του Ν. 3852/2010 για τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση συνδυασμών, στις περιφερειακές εκλογές εκλέγονται μόνο περιφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι. Δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, οι αντιπεριφερειάρχες «ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Συνεπώς, οι διατάξεις του Ν. 3870/2010 σχετικά με τις εμφανίσεις υποψηφίων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και την παρουσίαση εκπομπών από υποψηφίους εφαρμόζονται μόνο στους περιφερειάρχες και τους περιφερειακούς συμβούλους.

12. Επισήμανση σχετικά με την ερώτηση 1: [24.4.2019] (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2445/24.4.2019)

Η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών αρχίζει την 00.01 της 26.4.2019 (το μεσονύκτιο της 25ης προς την 26η Απριλίου 2019).

13. Eρώτηση: Επιτρέπεται οι υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε σε δικό τους διαφημιστικό μήνυμα, είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του συνδυασμού; (ΑΠ 2362/22.4.2019 και 2376/23.4.2019) [24.4.2019]

Απάντηση: Η εμφάνιση υποψηφίου σε διαφημιστικό μήνυμα (δηλ. σε σύντομης διάρκειας μήνυμα, που υπάγεται στους περιορισμούς του νόμου ως προς τα όρια των προεκλογικών δαπανών – βλ. απάντηση 8β) δεν θεωρείται εμφάνιση και δεν υπάγεται στους σχετικούς περιορισμούς του νόμου.

dreams3

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Kαθολική χρήση μάσκας και απαγόρευση κυκλοφορίας. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Kαθολική χρήση μάσκας και απαγόρευση κυκλοφορίας. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Συμπολίτες μου, Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση. Παντού στην Ευρώπη, αλλά πλέον και εδώ στην

Περισσότερα »
Γιάννης Μάρκου: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Σάμου»

Γιάννης Μάρκου: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Σάμου»

Στο πρωινό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας) Σάμου, κ. Γιάννης Μάρκου. Η ΔΕΕΠ Σάμου συγκέντρωσε

Περισσότερα »