Υπόμνημα Δήμου Σάμου στην ΚΕΔΕ σχετικά με την σφράγιση καταστημάτων Κ.Υ.Ε. την θερινή περίοδο

Για ακόμη μια χρονιά τόσο η Σάμος όσο και άλλοι τουριστικοί προορισμοί της χώρας μας, βιώνουν το φαινόμενο σφραγίσματος καταστημάτων λόγω παραβάσεων σχετικές με την μουσική. Ιδιαίτερα πλήττονται τα καταστήματα με άδειες ΜΠΑΡ ή ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στα οποία παρατηρείται το φαινόμενο εισόδου αστυνομικών οργάνων και παρουσία των πελατών να διακόπτεται η μουσική με φυσικό επακόλουθο την δημιουργία προβλημάτων στην λειτουργία τους.

Δυστυχώς η παραδοξότητα του ελληνικού κράτους επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά. Σε μια χώρα που βιώνει επί επτά τουλάχιστον χρόνια μια πρωτοφανή, για περίοδο ειρήνης, δημοσιονομική κρίση, από την μία πλευρά και ταυτόχρονα δαπανά σημαντικότατους πόρους για την διαφημιστική της προβολή, προκειμένου να στηρίξει τον μοναδικό πυλώνα της οικονομίας που συνεισφέρει ουσιαστικά τόσο στα δημόσια ταμεία όσο και στην καταπολέμηση της ανεργίας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναγκάζει υπηρεσίες να προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εθνικό συμφέρον.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Τον Δεκέμβριο του 2010 ψηφίστηκε ο Νόμος 3904/2010, που με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων μετέτρεψε όλες τις παραβάσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και της υπέρβασης των ντεσιμπέλ (dB), σε πταισματικές. Επομένως δεν ακολουθούταν η αυτόφωρη διαδικασία.

Τον Μάρτιο του 2012, με το Νόμο 4055/2012, με έναρξη ισχύος του την 2α Απριλίου 2012, μετατράπηκαν ξανά οι εν λόγω παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας σε πλημμέλημα.

Οι παραβάτες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νόμο, της υγειονομικής διάταξης για ηχορύπανση από τα κέντρα διασκεδάσεως τιμωρούνται πλέον σε βαθμό πλημμελήματος και ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία.

Η νομοθετική αυτή αλλαγή, ώστε να τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, και όχι   πταίσματος, η σχετική παράβαση, κρίθηκε αναγκαία γιατί «το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό».

Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται είναι φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000,00 €, ενώ οι ενισχυτές αναπαραγωγής ήχου και άλλα μέσα είναι δυνατόν να κατάσχονται.

Πρακτικά δηλαδή, όποιο αναψυκτήριο ή εστιατόριο ή καφετέρια διαπιστωθεί να “ηχορυπαίνει” με μουσική πάνω από 80dB και το δικαστήριο κρίνει τον ιδιοκτήτη “ένοχο”, η χρηματική ποινή θα είναι τουλάχιστον 5.000 ευρώ και με τις δικαστικές προσαυξήσεις, θα φτάνει σχεδόν τα 10.000 ευρώ!

Με το Νόμο 4442/2016, επιχειρείται η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεταξύ άλλων και των Κ.Υ.Ε., αλλά δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά το ασφυκτικό πλαίσιο των προβλεπομένων κυρώσεων.

Με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, και με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας του περιβάλλοντος, το 2013, ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, (Δημήτριος Δεσούλας),  απέστειλε στις Εισαγγελικές Αρχές της χώρας τρεις εγκυκλίους που αφορούν διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Μεταξύ των εγκυκλίων υπάρχει μία η οποία αφορά στην ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης.

Σε αυτή την εγκύκλιο, αναφέρει καταρχάς ότι, «… η ηχορύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γενική κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο νευρικό σύστημα, κυρίως δε στη σημερινή πολυτάραχη εποχή μας». Στη συνέχεια αναφέρει ότι πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδειξε, ότι «…. η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία και η έκθεση στον θόρυβο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι μια ύπουλη διαδικασία, της οποίας οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν είναι ορατές και αναγνωρίσιμες, αλλά ωστόσο υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των ανθρώπων».

Υπογραμμίζει ακόμη ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι για την ηχορύπανση υπάρχει σχετική υγειονομική διάταξη, η οποία προβλέπει για τους παραβάτες αυτόφωρη διαδικασία με προβλεπόμενες ποινές φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000,00 €.

Σύμφωνα με τον Αντιεισαγγελέα, η παραβίαση της επίμαχης υγειονομικής διάταξης, «μεταφράζεται» στο ότι πρέπει να συλλαμβάνονται άμεσα, τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το κατάστημα για δικό τους λογαριασμό (κύριοι του καταστήματος ή μισθωτές ή υπομισθωτές).

Παράλληλα, αναφέρει ότι «το φαινόμενο της ηχορύπανσης από τα
κέντρα διασκεδάσεως και λοιπά καταστήματα με μουσική, στεγασμένα και υπαίθρια, αναμένεται να πολλαπλασιασθεί κατά την θερινή περίοδο». Για το λόγο αυτό παρήγγειλε στους κατά τόπους εισαγγελείς να ζητούν, σε διαρκή βάση, τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα στα καταστήματα που λειτουργεί μουσική και, οσάκις διαπιστώνεται παράβαση των σχετικών διατάξεων, «… θα πρέπει οι παραβάτες αυτών, εφόσον πρόκειται περί αυτοφώρου πλημμελήματος, να συλλαμβάνονται, να οδηγούνται στους εισαγγελείς Πρωτοδικών και να παραπέμπονται υποχρεωτικά στο δικαστήριο κατά την αυτόφωρη διαδικασία».

Τέλος, ζητά στις περιπτώσεις ηχορύπανσης οι κατά τόπο Εισαγγελείς να εξετάζουν εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προσωρινής αφαίρεσης των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί  ότι ουσιαστικά οι Εισαγγελείς θα ελέγχουν την τήρηση των προβλέψεων της νομοθεσίας, γεγονός το οποίο κάνει ιδιαίτερα ασφυκτικό το περιβάλλον ιδιαίτερα για την αυτοδιοίκηση.

Πέραν της σκλήρυνσης της στάσεως της δικαιοσύνης απέναντι στην ηχορύπανση κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οι αιρετοί, πλέον, κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ακόμη σπουδαιότερο είναι ότι τουριστικοί προορισμοί όπως η Σάμος με μαθηματική ακρίβεια θα μετατραπούν σε κοιμητήρια.

Αρκεί να αναφερθεί στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων δίδονται εντολές για την αύξηση των ελέγχων, να οδηγούνται στο αυτόφωρο όσοι συλλαμβάνονται για ηχορύπανση και από εκεί και μετά να ελέγχονται αν συντρέχουν οι όροι της νομοθεσίας για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Ειδικά στη Σάμο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ( Ελληνικής Αστυνομία), διαπιστώνουν παραβάσεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη στερεοφωνικού συγκροτήματος οργάνων με ενισχυτή και ηχεία σε εξωτερικό χώρο αναπαράγοντας μουσική, την διατάραξη της κοινής ησυχίας και την παραβίαση του ωραρίου λειτουργία μουσικών, για χρόνους που κυμαίνονται από μερικά λεπτά έως και τέσσερις ώρες. Ανησυχητικό είναι επίσης το φαινόμενο ότι αρκετοί έλεγχοι είναι αποτέλεσμα καταγγελιών από ιδιώτες αλλά και από άλλους που δραστηριοπούνται στον χώρο. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε ηχορύπανση αφού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν διαθέτουν ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση ούτε και τον εξοπλισμό για να προβούν σε αξιόπιστες και αντικειμενικές μετρήσεις.

Είναι προφανές ότι η απαγόρευση τοποθέτησης ηχείων σε εξωτερικούς χώρους, στερεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των Κ.Υ.Ε. σε όλη την επικράτεια που είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με τον περιβάλλοντα χώρο, κάτι που είναι εφικτό λόγω των επικρατουσών κλιματολογικών συνθηκών και αποτελεί ζητούμενο για τους επισκέπτες της χώρας μας.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι να ζούμε άλλη μια πράξη του ελληνικού παραλόγου. Από την μία πλευρά η πολιτική ηγεσία του τόπου, σε όλους του τόνους να αναγορεύει τον τουρισμό ως ένα από τα πλέον βασικά εργαλεία για την αναζωογόνηση της οικονομίας της χώρας και την ίδια στιγμή με μία ακόμη χαρακτηριστική νομοθετική παλινδρόμηση να δημιουργείται ένα περιβάλλον που ουσιαστικά καταδικάζει σε υπνηλία τα 21.000.000 τουρίστες που περιμένουμε να επισκεφθούν την χώρα.

Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, (με την πρόβλεψη για τοποθέτηση ηχείων σε εξωτερικούς χώρους και την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου από τα 80 dB στα 100 dB), είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος και προτείνεται στο Σώμα το σχετικό ψήφισμα να αποσταλεί στην Υπουργό Τουρισμού, στα κόμματα, στην ΚΕΔΕ και στον Βουλευτή του Νομού.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα