Υπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου. Σύντομα (;) η μεταστέγαση

Σήμερα Δευτέρα (05/03) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ», Προϋπολογισμού 646.694,30€ (με ΦΠΑ 17%), από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ΣΑ/Εναρίθμος 2016ΕΠ08810035). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020” με ποσοστά συγχρηματοδότησης, 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Δήμος Σάμου ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία «Α. ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ» έναντι του συνολικού ποσού των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑ-ΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (646.694,30 €) με ΦΠΑ 17%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στην ΕΣΥ. Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη EΣΥ του έργου.

Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8.7 της ΕΣΥ.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (05/03/2018), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Αναλυτικά την υπογραφή της σύμβασης μπορείτε να την διαβάσετε στην αρχή του άρθρου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υπόθεση της βελτίωσης – αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διδακτικό προσωπικό, μαθητές/τριες και οικογένειες. Προσωρινά όλες οι τάξεις του 2ου Δημοτικού σχολείου θα στεγασθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη (πρώην Νομαρχία έναντι ΙΚΑ). Η αρχική ημερομηνία είχε ορισθεί για τα Χριστούγεννα του 2017, αλλά πιθανόν (;) η μεταστέγαση του σχολείου θα γίνει άμεσα, όπως ορίζει η υπογραφή της σύμβασης και ίσως μέχρι την διακοπή των μαθημάτων το Πάσχα 2018.

Αλέξης Κομνηνός

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα