Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2019 από 15/07-31/10/2019

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2019, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες:

-Ελληνικής υπηκοότητας,

-Υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.,

-Υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951,για το Καθεστώς των Προσφύγων όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σε όλους τους ανωτέρω δικαιούχους που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολόγο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ , εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Π. Ε Σάμου ή στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμου:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το Παθολόγο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

3. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοτούμενων του Δήμου, για όσους λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από την Δ/νση Πρόνοιας ή το διατροφικό επίδομα από την αντίστοιχη Δ/νση της Π.Ε

4. Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής εν ισχύ, στην οποία πιστοποιείται παθολογο/ ανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον για όσα άτομα είναι ασφαλισμένα.

5.Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δήμου, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Για τους μη εγγεγραμμένους, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

6.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

7. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

8. Δήλωση του Ν.1599/86 της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβή ς Δελτίου Μετακίνησης από άλλη ΠΕ ή ΚΕΠ.

9. Για την έκδοση νέου δελτίου απαιτούνται δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες ενώ στους δικαιούχους δελτίου συνοδού, συνυποβάλλονται τρεις (3).

Ημερομηνία έναρξης η 15η Ιουλίου και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2019 πλέον τυχόν παράτασης.

Τα δελτία μετακίνησης ισχύουν για το 2019 και για όσο διάστημα του 2020 απαιτείται να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ για τη χορήγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΕ Σάμου και στα κατά τόπους ΚΕΠ της κατοικίας των δικαιούχων του Δήμου Σάμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες..

Από την Δ/νση ΚΕΠ

Σχετ. :

α)Η αριθ Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05.07.2019 ΑΔΑ:Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ Διευκρινιστική εγκύκλιος χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ του ΥΠΕΚΑ&ΚΑ

β) Η αριθ. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2279/Β/2019) (ΑΔΑ: ΩΖΧΛ465Θ1Ω-ΥΗΥ) Απόφαση ομοίως του ΥΠΕΚΑ&ΚΑ

β) Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπέγραψαν την 21 Δεκεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης ο  Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Περισσότερα »
Τους ζητήθηκε η αποστολή φωτογραφιών μέσω Viber κατά τη διάρκεια μικτών εξορμήσεων. Κοινή Ανακοίνωση - Καταγγελία Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου, Χίου & Λέσβου

Ανακοίνωση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με διευκρινήσεις για τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων

Σε συνέχεια της από 02/01/2021 Ανακοίνωσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Τα όπλα θήρας,

Περισσότερα »