Βολές διαφόρων όπλων της 79 ΑΔΤΕ. Δείτε τα επικίνδυνα σημεία

Βολές διαφόρων όπλων της 79 ΑΔΤΕ. Δείτε τα επικίνδυνα σημεία

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 04 έως 06 Μαρ 20 (από 10:00 και καθ΄ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Α/Α Πυροβόλων ZU23, Α/Α Πυροβόλων Μ 109 και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων 81χιλ, στην ευρύτερη περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΒΩΣ ν. ΣΑΜΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 52΄13΄΄ Β 27Ο 02΄03΄΄Α

β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄15΄΄ Β 27Ο 02΄03΄΄Α

γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο49΄15΄΄ Β 27Ο 55΄14΄΄Α

δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 52΄13΄΄ Β 26Ο 55΄14΄΄Α

3.Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΚΤΗ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 04 έως 06 Μαρ 20 (από 10:00 και καθ’ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, στην ευρύτερη περιοχή ΑΚΤΗ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΒΩΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 52΄13΄΄ Β 26Ο 49΄05΄΄Α

β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄14΄΄ Β 26Ο 49΄05΄΄Α

γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄13΄΄ Β 26Ο 38΄11΄΄Α

δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 52΄13΄΄ Β 26Ο 38΄10΄΄Α

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

ΗΡΑΙΟΝ – ΑΣΠΡΟΣ ΚΑΒΟΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, την 05 Μαρ 20 (από 10:00 και καθ’ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές ΠΒ Πυροβόλα Μ109 όπλων, και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων 81 χιλ, στην ευρύτερη περιοχή ΗΡΑΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥ ΚΑΒΟΥ (ΝΑ ν. ΣΑΜΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 35΄11΄΄ Β 26Ο 55΄55΄΄Α

β. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 31΄56΄΄ Β 26Ο 55΄56΄΄Α

γ. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 31΄56΄΄ Β 26Ο 46΄25΄΄Α

δ. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 35΄10΄΄ Β 26Ο 46΄25΄΄Α

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 04 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθ’ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων και Α/Α Πυροβόλων ZU-23, στην ευρύτερη περιοχή ανατολικώς Μ/Ν ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

ΠΕΡ ΧΟΝΔΡΟΚΑΒΟΣ (ΑΝΩΣ Μ/Ν ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ)

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 29΄14΄΄ Β 27Ο 03΄24΄΄Α.   β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 29΄17΄΄ Β 27Ο 03΄24΄΄Α.   γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 27΄04΄΄ Β 27Ο 00΄41΄΄Α.     δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 29΄14΄΄ Β 27Ο 00΄41΄΄Α.

ΥΨ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΝΩΣ Μ/Ν ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ)

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 27΄06΄΄ Β 27Ο 02΄42΄΄Α   β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 24΄24΄΄ Β 27Ο 02΄42΄΄Α   γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 24΄24΄΄ Β 26Ο 57΄17΄΄Α   δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 26΄34΄΄ Β 26Ο 57΄17΄΄Α

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

00Voles79ADTE01

ΦΟΥΡΝΟΙ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 04 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθ’ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων και Α/Α Πυροβόλων ΖU-23, στην ευρύτερη περιοχή ΥΨ ΒΑΡΔΙΑ (ΝΑ Μ/Ν ΦΟΥΡΝΟΙ) σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 35΄42΄΄ Β 26Ο 37΄34΄΄Α

β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 30΄17΄΄ Β 26Ο 37΄36΄΄Α

γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 30΄16΄΄ Β 26Ο 33΄32΄΄Α

δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 35΄41΄΄ Β 26Ο 33΄30΄΄Α

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

ΜΟΥΡΤΙΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 05 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθ’ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, βολές τυφεκίου 7,62 και     Οπλοπολυβόλου ΗΚ-11, στην ευρύτερη περιοχή ΜΟΥΡΤΙΑ (ΑΝ ν. ΣΑΜΟΥ)       σε θαλάσσιους στόχους.

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα παρακάτω σημεία και περιοχές:

α. ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄15΄΄ Β 27Ο 06΄49΄΄Α

β. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 43΄34΄΄ Β 27Ο 04΄05΄΄Α

γ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄15΄΄ Β 27Ο 04΄05΄΄Α

δ. ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 43΄18΄΄ Β 27Ο 06΄49΄΄Α

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

00Armodios

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Γεράσιμος Χουλιάρας: Οι κάτοικοι της Σάμου να αποφεύγουν τα παλιά και καταπονημένα κτήρια

Γεράσιμος Χουλιάρας: Οι κάτοικοι της Σάμου να αποφεύγουν τα παλιά και καταπονημένα κτήρια

Συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από τον ισχυρό σεισμό βόρεια της Σάμου. Η ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζουν μια

Περισσότερα »