Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενίσχυση ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Σάμου με Βιοπαθολόγο και Ακτινοδιαγνώστη

Το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ενισχύθηκε περαιτέρω με δύο (2) ιατρούς, μία (1) μόνιμη Βιοπαθολόγο με μετάθεση από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και έναν (1) επικουρικό Ακτινοδιαγνώστη τριετούς χρονικής διάρκειας.

00CharismaMikro