Το ψήφισμα Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών των

1ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου,

2ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου,  

3ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου,

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου,

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοκκαρίου,

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου,

Δημοτικού Σχολείου Πυθαγορείου,

Δημοτικού Σχολείου Κοντακείκων,

Δημοτικού Σχολείου Μυτιληνιών,

Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Βαθέος και Σάμου

1ου Γυμνασίου Σάμου και

2ου Γυμνασίου Σάμου

Κατόπιν προγράμματος εκπαίδευσης των προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου λειτουργεί ήδη πρόγραμμα ένταξης Προσφύγων (ΖΕΠ) κατά τις πρωινές ώρες με ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε δομές φιλοξενίας (διαμερίσματα) στην πόλη της Σάμου ενώ δυνάμει της με αριθμό 13954/ΓΔ4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Φύλλου 2985, τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30.08.2017 αποφασίστηκε η οργάνωση, λειτουργία , συντονισμός και το πρόγραμμα των Δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ) για το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου. Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου λειτουργεί εδώ και λίγο καιρό Δομή Υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων (ΔΥΕΠ) από 14.00 έως 18.00 καθημερινά δώδεκα (12) μαθητών, που διαβιώνουν στο ΚΥΤ Σάμου (σε κοντέινερ και σκηνές) κατά τις απογευματινές ώρες και άμεσα το Υπουργείο προωθεί τη λειτουργία ΔΥΕΠ και στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος.

Όλες οι ως άνω σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαιρέτως αντιμετωπίζουν σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας έχει σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες στο ΚΥΤ να ενταχθούν στις σχολικές μονάδες της πόλης της Σάμου χωρίς να γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και να έχουν προσαρμοστεί στον Ελληνικό τρόπο ζωής, και με το χτύπημα του κουδουνιού να επιστρέφουν σε σκηνές και κοντέινερ με συνθήκες διαβίωσης τριτοκοσμικές σε ένα ΚΥΤ που αποτελεί υγειονομική βόμβα για τους πρόσφυγες και τους ντόπιους.

Σύμφωνα με το από 26.09.2018 έγγραφο- ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Σάμου, κας. Χριστιάνας Καλογήρου, η οποία βασίζεται στην αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Σάμου, και ειδικότερα στη υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σάμου, εντός του ΚΥΤ Σάμου

«1. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την μεταφορά των τροφίμων, την αποθήκευση και τις συνθήκες διανομής (έλεγχος θερμοκρασίας κλπ.) καθώς και στοιχεία τυποποίησης των συσκευασμένων τροφίμων.

2.Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας 4024 άτομα εντός του ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών.

3. Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω ελλιπούς καθαριότητας όλων των χώρων.

4. Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.

5. Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της αυτοψίας περίπου 600 – 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους», και έταξε προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο Υπουργείο για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση, το οποίο δυστυχώς δεν έπραξε τα δέοντα και η κατάσταση δυσχεραίνει καθημερινά.  

00Sxoleio05

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι εντός του ΚΥΤ Σάμου παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής στους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία. Συνεπώς, πώς τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε τέτοιες τριτοκοσμικές συνθήκες μπορούν να ενταχθούν στη Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ), αφού λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών αποτελούν δυνητικά φορείς μετάδοση ασθενειών; Με τι πρόβλεψη ιατρική και με τι μέσα η ένταξη αυτών των παιδιών θα γίνει ομαλά σε ακατάλληλες εν τοις πράγμασι σχολικές μονάδες, που ήδη ασφυκτιούν και αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα χωρητικότητας; Όταν τα προσφυγόπουλα, που συνωστίζονται στο ΚΥΤ και διαβιούν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης δύνανται να μεταδώσουν ασθένειες, που έχουν εξαφανισθεί από το Δυτικό Κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες, και δεν καλύπτονται με τα προγράμματα εμβολιασμού που εφαρμόζονται στους ήδη φοιτούντες μαθητές, αποτελούν ή όχι υγειονομική βόμβα; Όταν για την εγγραφή των προσφυγόπουλων στο Ελληνικό Σχολείο απαιτείται μόνο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) χωρίς εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις, χωρίς ατομικό βιβλιάριο εμβολίων με μοναδική προϋπόθεση να έχουν εμβολιαστεί μόνο για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και ερυθρά (ΜΜR); Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η συστέγαση των προσφυγόπουλων με τους λοιπούς μαθητές μπορεί να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο εξάπλωσης και πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών και σε περίπτωση κρούσματος θα αναζητούμε ευθύνες εκ των υστέρων.      

Οι αρμόδιοι φορείς όμως κωφεύουν και το εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των προσφυγόπουλων και των ήδη φοιτούντων μαθητών στις σχολικές μονάδες μας, χωρίς επί της ουσίας να έχουν μεριμνήσει για τις συνθήκες που διαβιώνουν τα προσφυγόπουλα και αν αυτά μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, που τον επόμενο χρόνο θα τους δίνει τη δυνατότητα να φοιτούν στα πρωινά προγράμματα των σχολείων

Οι Σύλλογοι μας ομόφωνα υπερασπίζονται το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής, καταγωγής και θρησκείας αλλά όχι σε βάρος των δικαιωμάτων των ήδη φοιτούντων μαθητών και στην άμεση απειλή της δημόσιας υγείας του νησιού μας. Θέλουμε να συνδράμουμε στην ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση, και διεκδικούμε κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για τα προσφυγόπουλα και για τους ήδη φοιτούντες μαθητές χωρίς όμως να κλείσουμε τα μάτια μας στις συνθήκες διαβίωσης αυτών των παιδιών και την προχειρότητα με την οποία τα

Υπουργεία Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής αντιμετωπίζουν το ζήτημα της εκπαίδευσης και του καθημερινού αγώνα διαβίωσης τους.      

Κατανοούμε και στηρίζουμε απόλυτα και με όλες τις δυνάμεις μας ότι τα προσφυγόπουλα που παραμένουν στο νησί μας δεν πρέπει να παραγκωνιστούν ή να αφεθούν στην τύχη τους, αλλά η πρόχειρη και χωρίς μελέτη ίδρυση και η λειτουργία των Δομών Υποδοχών και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και ΖΕΠ δεν λύνει το πρόβλημα της εκπαίδευσης τους, καθόσον απαιτούνται ουσιαστικά και διαρθρωτικά μέτρα πρώτα για τις συνθήκες διαβίωσης τους, την υγεία και τα μέτρα υγιεινής τους και μετέπειτα για την πλήρη στήριξη τους σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των λοιπών μαθημάτων, ώστε στο μέλλον να μην δημιουργηθούν αν κάποια στιγμή αυτά επιθυμούν να ενταχθούν στην τάξεις των ήδη υπαρχόντων μαθητών μας, μαθητές δύο (2) ταχυτήτων, γεγονός, που θα εντείνει δυστυχώς φαινόμενα παραγκωνισμού και ακόμα χειρότερα σχολικού εκφοβισμού, διότι με την άμεση έναρξη των ΔΥΕΠ, δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να ωριμάσει η ιδέα της συνύπαρξης των προσφυγόπουλων με τα ελληνόπουλα, που σήμερα απολαμβάνουν σαφώς μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Όμως, η σκληρή πραγματικότητα με τις καθημερινές αφίξεις σημαντικού αριθμού προσφύγων/μεταναστών στο νησί μας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο παραμονής τους, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου καθόσον κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθμός των παιδιών προσφύγων/μεταναστών, θα αυξομειώνεται και αυτό από μόνο του δημιουργεί παράγοντα δυσλειτουργίας, κατά την ένταξη τους στην καθημερινή ζωή του σχολείου και στις λειτουργίες του (εύρεση σχολικής αίθουσας, καθαρισμός αυτής, απολύμανση των χώρων και των επιφανειών κ.α).

Επανειλημμένως, κάθε ΔΣ εκάστου σχολείου έχουμε κατά καιρούς τονίσει τα κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουνε τα παιδιά μας κατά τη φοίτηση τους σε σχολικές μονάδες ακατάλληλες αλλά το Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε ανταποκρίθηκε ενεργά στις εκκλήσεις μας. Υπάρχει έκδηλη ανησυχία από μέρους μας καθόσον οι μαθητικές κοινότητες είναι ήδη βεβαρημένες με περισσότερους εγγραμμένους μαθητές από ότι οι υποδομές τους μπορούν να εξυπηρετήσουν χωρίς να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος, που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για τους ήδη φοιτούντες μαθητές. Και ενώ οι Σύλλογοι Γονέων είμαστε συνεχώς έρμαια της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και Κυβέρνησης για να μας επιλύσουν τα καθημερινά και σημαντικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας στις σχολικές μονάδες τους, αίφνης οι αρμόδιοι κρίνουν αυθαίρετα ότι τα κτίρια αυτά είναι ιδανικά για να λειτουργήσουν τμήματα ΖΕΠ και ΔΥΕΠ, χωρίς αυτά να έχουν πυρασφάλεια και βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία τους ως κατάλληλα σχολικά κτίρια (έλλειψη επαρκών διδακτικών αιθουσών, τραπεζαρίας, τουαλετών, χώρου αυλισμού κλπ), μόνο και μόνο γιατί τα οικονομικά συμφέροντα πίσω από τη λειτουργία αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τεράστια και οι φωνές διαμαρτυρίας όλων ημών ακούγονται ως παραφωνία στα αυτιά τους.

Ωστόσο, όμως, εμείς όλοι επιδιώκουμε το αυτονόητο, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση χωρίς εκπτώσεις για κανένα παιδί, τη στιγμή, που ελάχιστα από τα προσφυγόπουλα τελικώς θα μείνουν στη Σάμο. Άλλωστε, η πρόθεση των προσφύγων είναι σαφής αφού από τα 1500 παιδιά, που υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στο ΚΥΤ Σάμου μόλις τα 12 ξεκίνησαν να φοιτούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο σε ένα κοντέινερ εκτός σχολικού κτιρίου, το οποίο διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Παιδείας! Ακόμα και οι πρόσφυγες έχουν αντιληφθεί ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης δεν προσφέρουν πραγματική γνώση και μόρφωση. Είναι προγράμματα που δεν αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών, χωρίς συνοχή εκπαιδευτική και χωρίς εκπαιδευτικούς στόχους. Σε αυτή την προχειρότητα του Υπουργείου υψώνουμε το ανάστημα και δηλώνουμε ότ:

00sxoleioVathi01

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, για όσο χρονικό διάστημα τα προσφυγόπουλα φιλοξενούνται στο νησί μας!

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ένας εκπαιδευτικός χώρος ως παράρτημα των σχολείων μας για να λειτουργήσει ως σχολείο εκπαίδευσης προσφύγων διότι η ένταξη των προσφυγόπουλων δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της διδασκαλίας των άλλων μαθητών, σύγχρονα εξοπλισμένο και κατάλληλα επανδρωμένο με ειδικότητες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε οποιοδήποτε πρόσφορο για αυτή τη λειτουργία κτίριο πλησίον του ΚΥΤ ή εντός του ΚΥΤ (ως εξαιρετική περίπτωση) όπως η ΚΥΑ αναφέρει, και να απορροφηθούν σε αυτό όλα τα παιδιά, που ζουν στο ΚΥΤ Σάμου (τα οποία υπολογίζονται 1500) και όχι μόνο ελάχιστα, για τα οποία το Υπουργείο Παιδείας αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και επιτυχία, που κατάφερε να εντάξει στα προγράμματα αυτά.

Το δε επιχείρημα ότι τα προγράμματα ΖΕΠ και ΔΥΕΠ πρέπει να λειτουργούν εντός ήδη διαμορφωμένων σχολικών μονάδων για να μην γκετοποιηθούν τα προσφυγόπουλα καταρρίπτεται αυτόματα από την περίπτωση του νηπιαγωγείου, που λειτουργεί στο ΚΥΤ (χωρίς νιπτήρα και τουαλέτα), του οποίου η Προϊσταμένη εδρεύει στο 1ο Νηπιαγωγείο (πλησίον της Πυροσβεστικής) και από την έδρα της διαχειρίζεται τη λειτουργία του νηπιαγωγείου εντός του ΚΥΤ. Συνεπώς, το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των ΔΥΕΠ και ΖΕΠ και να δημιουργηθεί ένας χώρος υπερσύγχρονος, και κατάλληλα επανδρωμένος με ειδικότητες όχι μόνο εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις αλλά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που θα προετοιμάσουν τα προσφυγόπουλα για την αυριανή ένταξη τους στο Ελληνικό Σχολείο και οι διευθυντές των σχολείων μας να παρέχουν την υποστήριξη, που απαιτείται για την ακώλυτη λειτουργία των προγραμμάτων εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δε μπορεί το πρόγραμμα ΔΥΕΠ και ΖΕΠ να λειτουργήσει με παιδιά, που διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες, που ζουν σε σκηνές, περπατούν και παίζουν μέσα στις λάσπες, και δεν έχουν ελεύθερη και συχνή πρόσβαση σε τουαλέτες και μπάνια για την υγιεινή τους!     ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΩΤΑ ΟΜΩΣ Η ΥΓΕΙΑ για να μην δημιουργηθούν κρούσματα επιδημίας ή μετάδοση δερματικών ασθενειών!      

ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ!  

Σάμος, 25.02.2019

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

000AfisaVKD01

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Κορονοϊός: 411 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. 1 κρούσμα στη Σάμο

Ραγδαία η εξάπλωση της πανδημίας. Ρεκόρ θετικών κρουσμάτων. 1 κρούσμα στη Σάμο

Σήμερα ανακοινώνουμε 935 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 47 συνδέονται με γνωστές συρροές και 44 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός

Περισσότερα »