Συνοπτικός Απολογισμός Γενικού Νοσοκομείου Σάμου Έτους 2015 – 2019

Μεγάλη επιτυχία είχαν οι εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ στη Σάμο

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου παρέχει υπηρεσίες υγείας στο σύνολο του Νομού Σάμου (Σάμος ,Ικαρία, Φούρνοι) και στα όμορα νησιά (Πάτμος, Αγαθονήσι).

Κατά τη γνώμη μας τα κυριότερα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η νοσηλευτική μας μονάδα είναι:

-Οι εγγενείς δυσλειτουργίες και νοοτροπίες της διοικητικής υπηρεσίας.

-Η καταπόνηση λόγω παλαιότητας των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

-Η έλλειψη ειδικευομένων ιατρών.

– Η αδυναμία προμήθειας διαφόρων ειδών λόγω τιμών παρατηρητηρίου.

-Η προμήθεια των ιατρικών αερίων.

Τα δε δυνατά σημεία του είναι:

-Η λειτουργία ΜΕΘ και ΜΤΝ.

-Η λειτουργία σύγχρονου αξονικού τομογράφου.

-Η ανανέωση μεγάλου μέρους του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

-Η λειτουργία του Τμήματος Ημερήσιας νοσηλείας (ΧΜΘ).

-Το ιατρικό , νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   (2015-2019) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ , ΚΨΥ, ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΩΣ 31/05/2019
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17 39
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 17 113
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 8 41
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 5 33
ΣΥΝΟΛΟ 47 226
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ   (2015-2019) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ   Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΨΥ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε 31/05/2019
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 11 8
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 8
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ATOMIKES ΣYMBASEIΣ 30 30
ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 37 22
ΜΑΘΗΤΕΙΑ 6 6
ΚΕΕΛΠΝΟ 27 11
ΣΥΝΟΛΟ 120 85

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΙΤΙΣΗ 4
ΕΣΤΙΑΣΗ 4
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 3
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 16
ΦΥΛΑΞΗ 5
ΣΥΝΟΛΟ 32

-Ανέλαβαν υπηρεσία 19 μόνιμοι ιατροί και 6 επικουρικοί ιατροί.

-Προκηρύχθηκαν 33 νέες θέσεις ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή αναμένεται η επιλογή τους από τα αντίστοιχα Συμβούλια Κρίσης.

-Ορίστηκαν οι διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνοι σε όλα τα Τμήματα, Εργαστήρια και Μονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας.

-Ορίστηκαν νέοι Διευθυντές Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

-Προκηρύχθηκε η θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

-Ορίσθηκαν νέες Προϊστάμενες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Τμήματα και στις Μονάδες, όπου δεν υπήρχαν.

-Αναδιαρθρώθηκε η Διοικητική Υπηρεσία και ανακατατάχθηκε το προσωπικό της.

-Συγκροτηθήκαν και λειτουργούν τα Τμήματα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επιστασίας -Ιματισμού.

-Ορίσθηκαν νέοι Προϊστάμενοι σε όλα τα Τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας.

-Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, συγκρούσεων και πειθαρχικών υποθέσεων.

-Υποβολή προτάσεων κάλυψης αναγκών προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις , καθώς και με τη διαδικασία της κινητικότητας.

-Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής νομικού συμβούλου

-Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Επεξεργασίας νέου σύγχρονου και με προοπτική Οργανισμού του Νοσοκομείου.

-Ενίσχυση και παρότρυνση συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού.

-Πραγματοποίηση εβδομαδιαίων σεμιναρίων ιατρικού περιεχομένου.

-Πραγματοποίηση σεμιναρίου ιατροδικαστικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής .

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι (13-06-2019) : 10.081.939,77€

Αποτελεσματική διαχείριση και εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31-12-2014, βάσει της πρόβλεψης της ειδικής νομοθετικής ρύθμισης (30-06-2017).

Εντατικοποίηση αποπληρωμής όλων των σημερινών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αποκατάσταση κλίματος συνεργασίας , εμπιστοσύνης και συνεννόησης με την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εντατικοποίηση απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενεργοποίηση ετήσιων, κατά το δυνατόν, διαγωνιστικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Εντατικοποίηση υποβολής των εκκρεμών απολογισμών στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει σωρεία αγωγών λόγω παλαιότερων οφειλών.

Αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

Έγκριση μετά από διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σωρείας αντικειμένων, υλικών, παγίων και αναλώσιμων, καθώς και υπηρεσιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ/120 κλίνες

ΕΤΟΣ ΕΙΣ/ΝΤΕΣ ΕΞ/ΝΤΕΣ ΝΟΣ/ΘΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ  
2015 4.090 4.091 4.284 19.161 151 43,75%
2016 4.201 4.187 4.368 18.639 161 42,44%
2017 4.695 4.701 4.925 19.929 192 45,50%

2018

4.898 4.898 5.124 22.461 165 51,28%
2019 έως 31-05-2019 1.881 1.866 1.978 9.586 74 52,90%

ΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ

2015 2016 2017 2018 2019 έως 31-05-2019
ΤΕΙ 32.476 38.725 40.413 45.489 15.635
ΤΕΠ 9.668 11.142 12.550 16.130 5.982
ΒΙΟΠΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 400.910 464.808 496.548 560.854 216.327
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 25.206 28.990 32.077 32.544 12.911
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 42.336 44.945 45.701 51.418 23.904
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 604 577 566 644 324
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΤΝ 5.485 5.844 5.576 4.909 2.025
ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.847 1.792
ΧΜΘ 12 103 312 471 154
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 97 64 99 91 38
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1.056 1.318 1.314 480 0
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 16 34 25 55 19
ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 222 160 1365 651 0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2015 2016 2017 2018 2019
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ* 1.392 3.760 2.515 2446 756

*Το 90% αφορά πρόσφυγες και μετανάστες .

Επιπλέον η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάζεται συστηματικά με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας , φορείς και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση υποθέσεων ασθενών, προσφύγων –μεταναστών, ηλικιωμένων, οικονομικά αδυνάτων κλπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ 2015

ΜΑΝΤΟUX 50
ΜΑΝΤΟUX ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 542
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ BCG ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 540
   
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 320

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

63

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

170

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ   ΣΤΑ ΔΗΜΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

1300

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 345

ΕΤΗ 2016-2018

ΜΑΝΤΟUX 1.009
ΜΑΝΤΟUX ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 294
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 130
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΛΑΡΑ 1.920
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.027
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.857
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 320

ΕΤΟΣ 2019

ΜΑΝΤΟUX 113
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΑ –ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 1960
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 194
ΕΛΕΓΧΟΣ   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 194
   
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 372
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

194

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 84

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

35

Οι Επισκέπτριες Υγείας οργάνωσαν και συμμετείχαν σε προγράμματα αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών και καπνίσματος στις προσχολικές και σχολικές μονάδες της Ανατολικής Σάμου, καθώς και σε προγράμματα αγωγής υγείας στο ΚΑΠΗ Σάμου .

Οι Επισκέπτριες Υγείας συμμετείχαν σε προγράμματα αγωγής υγείας στο ΚΑΠΗ ΣΑΜΟΥ, στην ενίσχυση του εξωτερικού διαβητολογικού ιατρείου .

Επιπλέον συμμετέχουν ενεργά στην : 1. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και 2. Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 3. Ιατρείο Οστεοπόρωσης και 4. Ιατρείο Παρακολούθησης Ασθενών με TBC υπό αγωγή.

ΚΕΦΙΑΠ

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 2.382 2.436 2744 1014 (έως 13/6/19)

* Αφορά συνεδρίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, κοινωνικής λειτουργού και παιδιάτρου.

Επιπλέον , το ΚΕΦΙΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα σε μαθητές όλων των βαθμίδων, προγράμματα ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία με το τίτλο «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο»

Επίσης πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Πρώιμη Παρέμβαση», έχει συνεργασία με το Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Σάμου με ενημερωτικές συναντήσεις με μια σειρά θεμάτων, επίσης έγινε εφαρμογή προγραμμάτων σε σχολεία με θέματα 1.Πρόληψη ατυχημάτων 2.Ασφαλείς διαδρομές προς και από το σχολείο, έγινε εφαρμογή προγραμμάτων σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης με την αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π. «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο», πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα: ¨Άνθρωπος με διαφορετικότητα, οικογένεια και σχολείο. Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τις αντιδράσεις συμμαθητών, γονέων και του κοινωνικού συνόλου¨.

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έτος 2015 2016 2017 2018

2019

(έως 31/05/2019)

Ψυχιατρικές παρακολουθήσεις

(δεν περιλαμβάνονται οι ψυχιατρικές παρακολουθήσεις στο Γ.Ν.Σάμου)

833

από (01/06/2018)

688

Συνεδρίες*

912

 826

 820

 1172

 713

*Αφορά συνεδρίες από Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας & Κοινωνικούς Λειτουργούς

Δ.Ι.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 28 26 14 29

-Ανάπτυξη και λειτουργία Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας (ΧΜΘ).

-Επαναλειτουργία Οφθαλμολογικού Ιατρείου.

-Επαναλειτουργία ΤΕΠ με το υπάρχον εσωτερικό προσωπικό και θεσμοθέτηση ΤΕΠ δυναμικότητας 4 Ιατρών.

-Λειτουργία Ρευματολογικού Ιατρείου.

-Διάθεση Ιατροδικαστή.

-Λειτουργία Διαβητολογικού Ιατρείου.

-Λειτουργία Ψυχιατρικού Ιατρείου.

-Υλοποίηση λίστας Χειρουργείου , δημοσιοποίησή της και συνεχής παρακολούθησής της.

-Λειτουργία Γραφείου Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

-Λειτουργία Γραφείου Ψυχολόγων.

-Λειτουργία Τμήματος Διαβητολογικού –Διατροφικού Ιατρείου

-Λειτουργία 2ου Πνευμονολογικού ιατρείου

– Λειτουργία 2ου Καρδιολογικού ιατρείου

-Επαναλειτουργία Νευροχειρουργικού ιατρείου

– Επαναλειτουργία Οδοντιατρικού ιατρείου

-Λειτουργία ιατρείου οστεοπόρωσης

-Λειτουργία νευρολογικού ιατρείου

-Επαναλειτουργία παθολογικού ιατρείου

-Επέκταση του καταλόγου των εργαστηριακών εξετάσεων

-Λειτουργία ιατρείου παρακολούθησης εξωτερικών ασθενών υπό αντιφυματική θεραπεία

-Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΙ.

-Εκλογή, ορισμός , λειτουργία και ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων, Συμβουλίων , Επιτροπών και Οργάνων ( Επιστημονικό Συμβούλιο , Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επιτροπή Χειρουργείου, Επιτροπή Φαρμακείου, Νοσηλευτική Επιτροπή).

-Σύνταξη και έγκριση νέου κανονισμού Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

-Σύνταξη νέου κανονισμού Χειρουργείου.

-Πραγματοποίηση τακτών συνελεύσεων Τομέων Ιατρικής Υπηρεσίας.

-Ανάπτυξη των 3 σημερινών κλινών σε 4 από τις 6 της ΜΕΘ.

-Συμμετοχή σε πρόγραμμα Ελαστογραφίας .

-Υποβολή πρότασης παιδοψυχιατρικής παρέμβασης σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ .

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της προμήθειας ιατρικών αερίων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Το έτος 2015 εξετάσθηκαν / νοσηλεύθηκαν   πρόσφυγες / μετανάστες, με συνολικό κόστος 123.447,20 €.

Το έτος 2016 εξετάσθηκαν / νοσηλεύθηκαν συνολικά 5.385 πρόσφυγες / μετανάστες, με συνολικό κόστος 180.570,00 €.

Το έτος 2017 εξετάσθηκαν / νοσηλεύθηκαν συνολικά 7.211 πρόσφυγες / μετανάστες, με συνολικό κόστος 238.948,67 €.

Το έτος 2018 εξετάσθηκαν / νοσηλεύθηκαν συνολικά 14.508 πρόσφυγες / μετανάστες, με συνολικό κόστος 618.014,75€.

Το έτος 2019 (31-05-2019) εξετάσθηκαν / νοσηλεύθηκαν 9.366 συνολικά   πρόσφυγες / μετανάστες, με συνολικό κόστος 351.245,50€.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικά μέχρι σήμερα 1.554 εμβολιασμοί παιδιών μέχρι 18 χρόνων στο ΚΥΤ Σάμου και 219 στο Νοσοκομείο μας , καθώς και 80 αντιγριπικοί εμβολιασμοί στο ΚΥΤ Σάμου. Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ΜΚΟ MEDIN, ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΚΥΤ Σάμου διακινεί τα περιστατικά και συνεχώς παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας της ασθένειας των προσφύγων/μεταναστών, καθώς έχει και τη φροντίδα της φαρμακευτικής αγωγής τους από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου μας.

Αντιμετώπιση ναυαγών

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                            

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 2
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1
ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΙ 2
ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ 2
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 2
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 2
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 177
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 16
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ 50
ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ 2
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΑ 2
ΜΟΝΙΤΟΡ 6
MODIUL 1
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 4
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 3
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ 10
ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΣ 1
ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 21
ΨΥΓΕΙΟ 1
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ 2
ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1
UPS 8
ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 1
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 13
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 16 ΤΟΜΩΝ 1
AYTOMATH ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ 1
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ 3
ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ 4
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 7
ΜΟΝΙΤΟΡ 8
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTOR 1
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 1
SCANER 3
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1
ΜΠΛΕΝΤΕΡ 1
ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 2
ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 10
ΡΙΝΟΛΑΡΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1
BARCODE ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 4
MODIUL 1
ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM 1 105.400,00€
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ , CR 1 22.000,00€
ΣΥΣΚΕΥΗ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ 2 4.000,00€
ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (30 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) 1 32.000,00€

-Αντικατάσταση –ανανέωση του συνόλου του εξοπλισμού της Καρδιολογικής Κλινικής από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου.

-Ολοκλήρωση μέσω της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου της μονάδας παραγωγής οξυγόνου.

-Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Παιδιατρική Κλινικής από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

-Στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει πλέον θέρμανση , ζεστό νερό και κλιματισμός.

-Συγκροτημένο συνεργείο μετά από προσαρμοσμένη διαγωνιστική διαδικασία παρακολουθεί τη λειτουργία και την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Ενίσχυση ακτινοπροστασίας στο Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου.

-Αντικατάσταση δαπέδου και γενικότερες επισκευές στο Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου και στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.

-Εγκατάσταση μεγάλου ψυκτικού νεκροθαλάμου, έτος 2016.

-Αντικατάσταση δαπέδου στην αίθουσα τοκετών της Μ/Γ Κλινικής.

-Εγκατάσταση τριάντα (30) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου spleet σε τμήματα του Νοσοκομείου (δωρεά Εθνικής τράπεζας )

-Εγκατάσταση θαλάμου καθετής νηματικής ροής .

-Αντικατάσταση συρόμενων κεντρικών πορτών .

-Αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ.

-Αντικατάσταση κεντρικού σωλήνα παροχής πετρελαίου.

-Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κρεβάτια, καρέκλες, καναπέδες, ντουλάπες, γραφεία) .

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

-Υποβλήθηκε, ύστερα από συνεργασία με τη Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, για έγκριση σκοπιμότητας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας η πρόταση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου «Αναβάθμιση κτηριακής υποδομής Γενικού Νοσοκομείου Σάμου Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 1.514.508,96 €.

-Εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 η πρότασή μας με τον τίτλο «Πλήρης ανακαίνιση κοιτώνων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου», ύψους 387.273,00 ευρώ. Έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σάμου για την υλοποίηση του έργου και ήδη ξεκινάει η ανακαίνιση .

-Διερεύνηση και εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος, εθνικού ή ευρωπαϊκού, ένταξης δυο νεοκλασικών κτιρίων ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου μας για τη δημιουργία Ιατρικού Μουσείου Σάμου ή Ινστιτούτου Μελετών Υγείας Σάμου.

-Αποτύπωση της σημερινής υπάρχουσας κατάστασης της κεντρικής μονάδας .

-Καταγραφή και έλεγχος ιδιοκτησιών του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι η ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.

-Υποβολή αίτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συγκροτήθηκε και λειτουργεί η προβλεπόμενη Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων . Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων . Ορθολογίσθηκε η μεταφορά και η επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Υποβλήθηκε καινοτόμος πρόταση διαχείρισής τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨LIFE¨.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Το Γ.Ν. Σάμου συνεργάζεται με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών «Όραμα Ελπίδας» της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – Ελπίδα» του Γ. Ν. Παίδων « Η Αγία Σοφία», μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 2.930 εθελοντές από τα νησιά Σάμος και Φούρνοι , ενώ ήδη 8 εθελοντές δότες έχουν βρεθεί συμβατοί.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Μεταμόσχευσης πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στο Νοσοκομείο μας η λήψη τεσσάρων οργάνων από τη δότρια αείμνηστη Δώρα Σαφή , στις 19-01-2018.

ΔΙΑΦΟΡΑ

-Ανάπτυξη πνεύματος, απόλυτης συνεργασίας , συνεννόησης και συναδελφικότητας μεταξύ των δύο διασυνδεδεμένων Γ.Ν.Σάμου και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, καθώς και με το Π.Π.Ι.Φούρνων.

-Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και βοήθειας με την Εκκλησία, την Αυτοδιοίκηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας,   τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Κοινωνικούς Φορείς του νησιού.

-Εκχωρήθηκε το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ.Ικαρίας.

-Επικαιροποιήθηκαν όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας και οι εσωτερικοί κανονισμοί, καθώς και πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας.

-Συστάθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου.

-Υπάρχει πλήρης μηχανοργάνωση, εκτός PACS.

-Συμμετοχή στο πρόγραμμα GDPR για τα προσωπικά δεδομένα.

-Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου μας με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας.

-Εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο .

-Ολοκληρώθηκε η εκκρεμής από το 2011 τυπική κατάργηση και ενσωμάτωση στο ΓΝ Σάμου του σημερινού ΚΕΦΙΑΠ.

-Παραχωρήθηκαν δεκάδες λυτά έγγραφα της δεκαετίας του 1950 στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου προς συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση από τους μελλοντικούς ερευνητές .

-Παραχωρήθηκε για χρήση ένα παλαιό μικρό ασθενοφόρο για τις ανάγκες της νήσου Φούρνων.

-Παραχωρήθηκαν για χρήση στο ΕΚΑΒ δύο σύγχρονα ασθενοφόρα.

-Παραχωρήθηκαν αναπηρικά αμαξίδια στον Σύλλογο ΑΜΕΑ Σάμου.

-Αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

-Το ΓΝ Σάμου δέχεται σωρεία δωρεών από νομικά και φυσικά πρόσωπα.

-Έχει δοθεί εντολή σε δικηγόρο η άσκηση αγωγής σε προκάτοχό μας για εισπραχθέντα από αυτόν και η αποδοθέντα ενοίκια ακινήτου του Νοσοκομείου μας.

10.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Απαρέγκλιτη παραμένει η βούλησή μας για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρούσας υγειονομικής μονάδας, παρά τη σωρεία των εκκρεμοτήτων και των παραλείψεων , τις οποίες κληρονομήσαμε και σε αυτή την προσπάθεια μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια το σύνολο των συνεργατών , δηλαδή το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και παραϊατρικού προσωπικού για την προσπάθεια , την οποία αυτό καταβάλλει.

ΣΑΜΟΣ, 19-06-2019

Ο Διοικητής

Λάζαρος Ν.Θεόφιλος

00Elia

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ψήφισμα συμπαράστασης στον κλάδο θεαμάτων-ακροαμάτων από την Π.Ε Βορείου Αιγαίου

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου,  στέκεται στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προσφοράς, αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από την

Περισσότερα »