Συγκρότηση Νομαρχιακής επιτροπής ΤΕΕ Σάμου. Νέος πρόεδρος ο Νίκος Ελένης

Συγκρότηση Νομαρχιακής επιτροπής ΤΕΕ Σάμου. Νέος πρόεδρος ο Νίκος Ελένης

Σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία του ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ (Περιβόλια Σάμος), μετά από πρόσκληση της ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου (ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ), που ορίσθηκαν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒορειοΑνατολικού (Β.Α.) Αιγαίου.

Παρόντα μέλη:

Δελώνης Ευγένιος (πολιτικός μηχανικός)

Διακονικολάου Αλέξιος (πολιτικός μηχανικός)

Ελένης Νικόλαος (πολιτικός μηχανικός)

Πνευματικάκης Ιωάννης (πολιτικός μηχανικός)

Χούλης Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός)

Απόντα μέλη: κανείς

Προεδρεύει, η συναδέλφισσα κα. Φραγκουλάκη Γεωργία, μέλος της ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου. Παρευρίσκονται ο συνάδελφος Καρμανιώλος Εμμανουήλ, εκλεγμένο μέλος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και ο συνάδελφος Νικόλαος Ζάχαρης, εκλεγμένο μέλος στην αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου.

Το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η συγκρότηση σε σώμα της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου.

Α. Για την εκλογή του Προέδρου της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον συνάδελφο Ελένη Νικόλαο. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και στα πέντε (5) μέλη της ΝΕ δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη και τα πέντε (5) μέλη της ΝΕ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του Ελένη Νικόλαου.

Πρόεδρος της ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ εκλέγεται ο Ελένης Νικόλαος.

Β. Για την εκλογή του Αντιπροέδρου της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον συνάδελφο Χούλη Γεώργιο. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και στα πέντε (5) μέλη της ΝΕ δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη και τα πέντε (5) μέλη της ΝΕ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του Χούλη Γεωργίου.

Αντιπρόεδρος της ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ εκλέγεται ο Χούλης Γεώργιος.

Γ. Για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον συνάδελφο Πνευματικάκη Ιωάννη. Καταγράφηκε ψηφοδέλτιο με το όνομά του και στα πέντε (5) μέλη της ΝΕ δόθηκε το ψηφοδέλτιο μαζί με λευκό ψηφοδέλτιο. Ψήφισαν σε κάλπη και τα πέντε (5) μέλη της ΝΕ και βρέθηκαν πέντε (5) ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του Πνευματικάκη Ιωάννη.

Γενικός Γραμματέας της ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ εκλέγεται ο Πνευματικάκης Ιωάννης.

Μετά το πέρας της συγκρότησης του προεδρείου της ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έχει.

Ο

Πρόεδρος

ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ

Νικόλαος Ελένης

Το μέλος

της ΔΕ του Περ. Τμ.

ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου

Φραγκουλάκη Γεωργία

Ο

Αντιπρόεδρος

ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ

Γεώργιος Χούλης

Ο

Γενικός Γραμματέας

ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ

Πνευματικάκης Ιωάννης

Τα Μέλη

ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ

Δελώνης Ευγένιος

Διακονικολάου Αλέξιος

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα