Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου στη νήσο Σάμο για τις ανάγκες του ΥΜΕΠΟ και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος ΚΥΤ Σάμου σε νέα θέση

Με την αριθμ. 6634/1−147524/08.01.2016 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 10/08.01.2016) ιδρύθηκε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στη νήσο Σάμο σε έκταση 12.298 τ.μ στην περιοχή Πρώην Πεδίο Βολής του Δήμου Σάμου. Λόγω των εκτάκτως αυξημένων εισροών πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που παρατηρήθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα , της φέρουσας δυναμικότητας του υπάρχοντος ΚΥΤ , του συνολικού εμβαδού του και της γεωμορφολογίας του εδάφους στη συγκεκριμένη περιοχή και προκειμένου να διενεργούνται αποτελεσματικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μετεγκατάστασης/μεταφοράς του ΚΥΤ σε νέα θέση εντός της νήσου Σάμου.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( και αφού εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από άλλους δημόσιους φορείς ) προτίθεται να μισθώσει έκταση ή όμορες εκτάσεις στη νήσο Σάμο ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 31.020 τ.μ. αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Κέντρου/Δομής Φιλοξενίας με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο ή 31.680 τ.μ. σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να δημιουργηθεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1200 ατόμων. Ελάχιστες απαιτήσεις της προ μίσθωση έκτασης

1.Να μη χαρακτηρίζεται δασική (Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία).

2. Να μην περιλαμβάνει ρέματα ή να μην συνορεύει με ρέματα. Διαφορετικά αυτά πρέπει να είναι οριοθετημένα και να προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή.

3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του οικοπέδου να είναι 5% (μικρές υψομετρικές διαφορές) και να αποδεικνύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη. 4. Να μην βρίσκεται εντός χώρου ή πλησίον μνημείου αρμοδιότητάς της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων (Απαιτείται βεβαίωση της Αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο) και

5. Να μην βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία Δόμησης και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση της Διεύθυνσης Δόμησης για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο λόγω κωλύματος, π.χ. καθορισμένες χρή σεις γης κ.λ.π. ). Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση μίσθωσης της προς διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας τους συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου ύψους του μισθώματος στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ 11745. Οι ως άνω σχετικές βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για τις ελάχιστες απαιτήσεις μίσθωσης της έκτασης οφείλουν να κατατεθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της πρότασης ή άλλως μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.

Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αυτοψία της προς μίσθωση έκτασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη. Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και διαρκεί δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και στις τοπικές εφημερίδες της νήσου Σάμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Βαγγέλης Καρράς: Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όμορφα και ωραία χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις με δημοσιεύματα στο Facebook

Βαγγέλης Καρράς: Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όμορφα και ωραία χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις με δημοσιεύματα στο Facebook

Στο πρωϊνό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Βαγγέλης Καρράς, ο οποίος απάντησε στην ανακοίνωση της ΕΠΣ Σάμου σχετικά

Περισσότερα »
Δ. Βαλής: Το έργο υδροδότησης Μυτιληνιών ξεκίνησε λάθος από την αρχή. Β. Καρράς: Προσπαθούμε να δώσουμε ένα τέλος σ΄αυτό το πρόβλημα

Δ. Βαλής: Το έργο υδροδότησης Μυτιληνιών ξεκίνησε λάθος από την αρχή. Β. Καρράς: Προσπαθούμε να δώσουμε ένα τέλος σ΄αυτό το πρόβλημα

Στο πρωινό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά ο κ. Δημήτρης Βαλής, τοπικός σύμβουλος της Κοινότητας Μυτιληνιών. Η κυβέρνηση προεκλογικά είχε υποσχεθεί ότι η

Περισσότερα »