Ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Δημάρχου Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλου για τον Φ.Π.Α στην ΚΕΔΕ

Εισήγηση για το θέμα της διατήρησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά  και την συνέχιση των διεκδικήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  κατέθεσε ο Δήμαρχος Σάμου η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ της ΚΕΔΕ που συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Μαρτίου.

Αναλυτικά η εισήγηση είχε ως εξής:

Θέμα: Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Η διατήρηση υψηλών συντελεστών ΦΠΑ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης. Η παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Εισηγητής:

Μιχάλης Αγγελόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής

Δήμαρχος Σάμου

Η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημερώνει το ΔΣ της ΚΕΔΕ ότι με το Ν.4334/2015, μεταξύ των άλλων φορολογικών μέτρων, καταργήθηκε σταδιακά το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. που ίσχυε για τα νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα οι εφαρμοζόμενοι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές καταργήθηκαν από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, από 1.6.2016 στα λιγότερα αναπτυγμένα νησιά και από 1.1.2017 και στα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Στη συνέχεια με το Ν.4446/2016 παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2017 το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας που πλήττονται από την προσφυγική κρίση και ειδικότερα τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (εκτός Ρόδου και Καρπάθου). Τέλος στις 19.12.2017 το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε την απόφαση να παραμείνει ως έχει – χωρίς να αυξηθεί – ο ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που δέχονται το κύριο βάρος των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο), μέχρι την 30.06.2018.

Υπενθυμίζει στο ΔΣ της ΚΕΔΕ τα συμπεράσματα της μελέτης: «Νησιωτική Πολιτική – Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα» που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό της ΚΕΔΕ που  παρουσιάστηκε στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Κύθηρα 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2017 και η οποία περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Λαμβάνει υπόψιν τους πίνακες των συντελεστών του ΦΠΑ όπως αποτυπώνονται στην ως άνω μελέτη και οι οποίοι καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα α)έχει τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ απ’ όλες τις τουριστικές ανταγωνίστριες χώρες, με εξαίρεση την Κροατία (24% έναντι 25%) β) έχει τους πιο υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, μεγαλύτερους από 4 έως 14 ποσοστιαίες μονάδες από όλες τις παράκτιες μεσογειακές χώρες.

Ενημερώνει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ότι οι 5 Δήμαρχοι του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, Δήμαρχος Χίου Εμμανουήλ Βουρνούς, Δήμαρχος Κω Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας), ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου (Σπύρος Γαληνός) και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (Φώτης Χατζηδιάκος) εκ μέρους των 34 νησιωτικών Δήμων  του Νοτίου Αιγαίου κατέθεσαν στις 11.10.2017 αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την  Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, (αρ.πρωτ. 0979/2017) σχετικά με το καθεστώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου. Η Αναφορά επικαλείται όλες τις θεσμικές εξελίξεις που εμπεριέχονται στον Χάρτη της Νησιωτικότητας  και που έχουν υιοθετηθεί το τελευταίο διάστημα από τα Ευρωπαϊκά  Όργανα.

Λαμβάνει υπόψιν ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε παραδεκτή την ως άνω αναφορά (αρ.πρωτ. 0979/2017) και έκρινε ότι το αντικείμενο «εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος βάσει των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Επίσης η Επιτροπή αναφορών έκρινε ότι τα θέματα που θίγονται στην αναφορά πρέπει να αποσταλούν επίσης και στις επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων καθώς και στη Διακομματική Ομάδα «Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές», γεγονός που έκανε η ίδια.

Λαμβάνει υπόψιν την υπ.αρ. Ε-005414/17.11.2017 απάντηση του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί (εξ ονόματος της Επιτροπής) σε σχετική ερώτηση, στην οποία δηλώνεται ότι σύμφωνα με την οδηγία ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ της 28.11.2006), η κατάργηση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων του ΦΠΑ δεν αποκλείει την επαναφορά τους σε μεταγενέστερο στάδιο από την Ελλάδα.

Λαμβάνει υπόψιν την προσπάθεια της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου για διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου (μέσω εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών).

Τονίζει ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας δεν αποτελούν προνόμιο αλλά αντιστάθμισμα των αρνητικών συνεπειών της Νησιωτικότητας.

Πιστεύει ότι η εξάμηνη παράταση ως προς τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά του ΒΑ Αιγαίου που επιβαρύνονται από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αποτελεί πρόχειρο ημίμετρο, που κινείται σε λάθος κατεύθυνση προξενώντας αδικαιολόγητες παρεξηγήσεις, στρεβλώσεις και αδικίες. Ρητά, δε, αντιτίθεται στην σύνδεση των συντελεστών του ΦΠΑ με το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.

Ζητά

Την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σε διαρκή βάση. Θα πρέπει να προβλεφθούν γι’ αυτά και όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες και ειδικές, αντισταθμιστικές για τη νησιωτικότητα ρυθμίσεις που αποτελούν κοινή πρακτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την αποσύνδεση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, διότι κάτι τέτοιο υποσκάπτει πλήρως το αίτημα μας για πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκώς αποδεκτών αρχών της Νησιωτικότητας, όχι μόνον στο Βορειοανατολικό, αλλά και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο, καθώς και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας.

Την επιστημονική και πολιτική συνεισφορά της ΚΕΔΕ στην πρόταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την υιοθέτηση κοινών φόρων για όλα τα κράτη μέλη που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών – μελών.

Την υποβολή τελικού υπομνήματος προς τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.

Την σύνταξη σχετικής καταγγελίας για παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου (αρχές Νησιωτικότητας, κανόνες για τον ανταγωνισμό).

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κοτρίδης νέος Περιφερειακός Διοικητής Ν. Αιγαίου της Πυροσβεστικής. Αποστρατεύθηκε ο Πύραρχος Απόστολος Νταχμίρης

Ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κοτρίδης νέος Περιφερειακός Διοικητής Ν. Αιγαίου της Πυροσβεστικής. Αποστρατεύθηκε ο Πύραρχος Απόστολος Νταχμίρης

Νέος Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει Αρχιπύραχος Παναγιώτης Κοτρίδης, μετά την αποχώρηση του Αρχιπύραχου Βασίλη Κοκμοτού. Ο κ. Κοτρίδης προήχθη πρόσφατα στο βαθμό

Περισσότερα »
Η «Ονειρούπολη» Δράμας γέμισε τα βαγόνια της με ευχές και παιχνίδια και τα έστειλε στα παιδιά του Δήμου Δυτ. Σάμου

Η «Ονειρούπολη» Δράμας γέμισε τα βαγόνια της με ευχές και παιχνίδια και τα έστειλε στα παιδιά του Δήμου Δυτ. Σάμου

Η «Ονειρούπολη» Δράμας γέμισε τα βαγόνια της με συναισθήματα, συγκινητικές ευχές και πολλά παιχνίδια και στέλνοντάς τα με το τρένο της αγάπης, κατάφερε να ενθουσιάσει

Περισσότερα »