Ο ΔΟΠΠΟΝΑΣ με απόφασή του καθόρισε τη χρήση του ποδοσφαιρικού γηπέδου Καρλοβάσου

ΠE Σάμου: Δωρεάν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών

Συνεδρίασε στη Σάμο την Παρασκευή 10 Αυγούστου στο Δημαρχιακό μέγαρο Σάμου το ΔΣ του ΝΠ ΔΟΠΠΟΝΑΣ ώστε να καθορίσει τη χρήση του ποδοσφαιρικού γηπέδου Καρλοβάσου, έπειτα από έγγραφο που υπέβαλε η ΑΕ Καρλόβασι. Στη συνεδρίαση υπήρξε η νόμιμος απαρτία, γιατί επί συνόλου δεκατριών μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ.

Η Αθλητική Ένωση Καρλόβασι υπέβαλε στο Νομικό Πρόσωπο το υπ ́ αριθμ. 67/13-07-2018 έγγραφο με το οποίο αναλύοντας τα ποδοσφαιρικά τμήματα που διαθέτει ζητά την αποκλειστική παραχώρηση λόγω εντοπιότητας χρήση του ανακαινισμένου γηπέδου Καρλοβάσου ώστε να διεξάγονται οι επίσημοι αγώνες του σωματίου και στην έλλειψη προπονητικού κέντρου και οι προπονήσεις των τμημάτων με την δέσμευση ότι θα φροντίσουν μέσω ΕΠΣ την διεξαγωγή μόνο ενός αγώνα την εβδομάδα (ανδρών ή Υποδομών) ώστε η επιβάρυνση του χλοοτάπητα να είναι ελάχιστη, θα τηρήσουν πιστά τις όποιες δεσμεύσεις αναλάβουν για τη σωστή χρήση του χλοοτάπητα κατά την διάρκεια των προπονήσεων και τέλος είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν και να συμβάλλουν με όποιο τρόπο τους ζητηθεί στη συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών λόγω της αναγκαίας χρήσης του.

Από το ίδιο σωματείο υποβλήθηκε νέο έγγραφο με αριθμό 68/30-07-2018 σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται πίνακας με το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα χρήσης του γηπέδου Καρλοβάσου για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 το οποίο αναγνώστηκε και τέθηκε υπόψη του ∆.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με το έγγραφο για την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου εβδομαδιαίως ήτοι από ∆ευτέρα έως Σάββατο η χρήση του γηπέδου είναι 15 ώρες, την περίοδο Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου 10 ώρες, την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 12 ώρες και τέλος την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 15 ώρες ενώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι την Κυριακή θα υπάρχει η διεξαγωγή κανονικού αγώνα.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει μεγάλη χρήση του χλοοτάπητα και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ ζήτησε τις απόψεις των μελών.

Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία προτάθηκε η ώρες και ο τρόπος χρήσης να εγκριθεί και από τους γεωπόνους, να ισχύσει ο κανονισμός λειτουργίας των γηπέδων που έχει ψηφίσει το Ν.Π. και να δοθεί χρόνος στην ομάδα των φοιτητών και τη ∆ευτέρα να μην γίνεται χρήση του γηπέδου.

Ακόμη αναφέρθηκε ότι στις αρχές Φθινοπώρου θα δημοπρατηθεί το έργο του γηπέδου Κοντακαιίκων, τον ∆εκέμβριο θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και με τη νέα χρονιά (την Άνοιξη του 2019) θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο ∆ήμος θα φροντίσει για την συντήρηση και επισκευή του γηπέδου στον Πλάτανο του οποίου η δαπάνη ανέρχεται σύμφωνα με την μελέτη στις 9.500,00 € (που δεν μπορούμε να διαθέσουμε εμείς) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως προπονητικό κέντρο όπως είχε ζητηθεί με σχετικό έγγραφο που είχαν υποβάλει όλα τα σωματεία της περιοχής.

Μετά την διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκε η παρακάτω πρόταση χρήσης του γηπέδου από τα σωματεία Α.Ε. Καρλόβασι και Θετικών επιστημών που είναι:

Την ∆ευτέρα το γήπεδο είναι μόνο για το κοινό.

Την Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή για τις ώρες που αναγράφει στο σχετικό της έγγραφο (68/30-07-2018) η χρήση του γηπέδου θα γίνεται από την Α.Ε. Καρλόβασι, ενώ την Πέμπτη για διάρκεια 1,5 ώρας η χρήση θα γίνεται από την ομάδα των φοιτητών.

Το Σάββατο δεν θα χρησιμοποιείται από κανένα και εφόσον δεν υπάρχει διεξαγωγή αγώνων του ποδικού πρωταθλήματος θα χρησιμοποιείται για 2 ώρες από το τμήμα τζούνιορ της Α.Ε. Καρλόβασι.

Την Κυριακή δεν θα χρησιμοποιείται από κανένα θα είναι η διεξαγωγή αγώνων.

Η χρήση του γηπέδου θα γίνεται με τους εξής όρους:

Θα γίνεται χρήση το μισό γήπεδο και όχι μπροστά από τις εστίες εναλλάξ ανά ημέρα.

Οι αθλητές δεν θα φέρουν παπούτσια με τάπες αλλά παπούτσια με λεία επιφάνεια πάντα με την επιτήρηση και ευθύνη των προπονητών.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων για την καταπολέμηση των ζιζανίων δεν θα γίνεται χρήση του γηπέδου ούτε θα μεταφέρεται για άλλη ημέρα η χρήση του.

Υπεύθυνοι για την σωστή χρήση του γηπέδου είναι οι προπονητές των τμημάτων των σωματείων.

Το γήπεδο δεν θα χρησιμοποιείται μετά από βροχή.

Θα τηρούνται οι υποδείξεις των υπευθύνων του γηπέδου.

Σε περίπτωση οποιαδήποτε φθοράς του χλοοτάπητα

από την κακή χρήση η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη των σωματείων.

Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και στο τέλος αυτής η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τα αιτήματα της Α.Ε. Καρλόβασι για την παραχώρηση της χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου Σταδίου Καρλοβάσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Καθορίζει την χρήση του ποδοσφαιρικού γηπέδου Σταδίου Καρλοβάσου από τα σωματεία της Α.Ε. Καρλοβάσου και των Θετικών Επιστημών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 ως εξής:

– ∆ευτέρα είναι για το κοινό.

– Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από τα τμήματα του σωματείου Α.Ε. Καρλόβασι από 2,5 ώρες κάθε ημέρα.

– Πέμπτη από το σωματείο Θετικών Επιστημών για 1,5 ώρα.

– Σάββατο από κανένα είναι για αγώνες παιδικού πρωταθλήματος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγώνας για 1,5 ώρες από το τμήμα τζούνιορ του σωματείου Α.Ε. Καρλόβασι.

– Κυριακή μόνο για επίσημους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Β.- Η παραχώρηση της χρήσης ισχύει με τους εξής όρους και εφόσον διαπιστωθεί πως δεν τηρούνται οι ανωτέρω όροι αυτόματα παύει η ισχύς της παραχώρησης.

1. Υπεύθυνοι για την σωστή χρήση του γηπέδου είναι οι προπονητές των τμημάτων των ανωτέρω σωματείων.

2. Η χρήση του γηπέδου θα είναι το μισό γήπεδο και όχι μπροστά από τις εστίες εναλλάξ ανά ημέρα.

3. Οι αθλητές δεν θα φέρουν παπούτσια με τάπες, αλλά παπούτσια με λεία επιφάνεια πάντα με την επιτήρηση και ευθύνη των προπονητών.

4. ∆εν θα διεξάγεται κανένας φιλικός αγώνας εντός του γηπέδου ακόμη και όταν δεν υπάρχει η διεξαγωγή επίσημου αγώνα.

5. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων για την καταπολέμηση των ζιζανίων δεν θα γίνεται χρήση του γηπέδου ούτε θα μεταφέρεται για άλλη ημέρα η χρήση του.

6. Θα τηρούνται οι υποδείξεις των υπευθύνων του γηπέδου και ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού μας Προσώπου.

7. Το γήπεδο δεν θα χρησιμοποιείται μετά από βροχή.

8. Σε περίπτωση οποιαδήποτε φθοράς του χλοοτάπητα από ευθύνη των σωματείων και κακή χρήση η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη τους.

Γ.- Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα σωματεία για να λάβουν γνώση.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 52/10-08-2018.

00Navagos

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ορκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ο Δημήτρης Έλληνας

Δημήτρης Έλληνας: Η Σάμος πιστεύω βρίσκεται σε μια κατάσταση «γαρνιτούρας» στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς

Στο πρωινό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4 φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά ο τουριστικός πράκτορας και δημοτικός σύμβουλος, κ. Δημήτρης Έλληνας. Ο τουρισμός στη Σάμο τελείωσε απότομα λόγω

Περισσότερα »
Συνελήφθη ημεδαπός στη Σάμο, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη ημεδαπός στη Σάμο, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη την Κυριακή (25/10) στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβασίου στη Σάμο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου, ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα,

Περισσότερα »