ΕΠΣ Σάμου: Σέντρα για την A΄κατηγορία στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 05/09/2017 προκηρύσσει την έναρξη των αγώνων του Τοπικού Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, τα Σωματεία που ανήκουν στην Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία υποχρεούνται να υποβάλλουν την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εύρεση στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της ΕΠΣ Σάμου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/09/2017 στην ΕΠΣ Σάμου. Φέτος, η προκήρυξη αναφέρει ορισμένες αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Ημερομηνία έναρξης των αγώνων της α΄κατηγορίας ορίζεται η 23&24 Σεπτεμβρίου 2017.

Αναλυτικότερα:

Στα πρωταθλήματα της  α΄ και β΄ κατηγορία θα γίνουν αγώνας μπαράζ 

1) Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, θα περνούν στην διαδικασία νέων αγώνων κατάταξης όπου θα συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμία στους μεταξύ τους αγώνες. 

2) Όταν οριστικοποιηθεί η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση για το πρόγραμμα των αγώνων. Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν σε δύο (2) γύρους κατά τους οποίους κάθε σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα Σωματεία, με έναν (1) αγώνα στην έδρα του και έναν (1) αγώνα στην έδρα του καθενός από τα άλλα τρία (3) Σωματεία.
Επιπλέον, σύμφωνα με την προκήρυξη: 

1) Για τους αγώνες θα εκδοθεί αγωνιστικό πρόγραμμα, ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Σάμου. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως μπορεί να διεξάγονται και τις υπόλοιπες ημέρες για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας. Μόνο για τον Όμιλο της Ικαρίας – Φούρνων θα έχει δικαίωμα το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου να ορίσει παιχνίδια πέραν της σειράς που αναδεικνύει η κλήρωση του Πρωταθλήματος , για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους.
2) Η γηπεδούχος ομάδα έχει ακόμη την υποχρέωση για την παρουσία στο γήπεδο γιατρού, ή νοσηλευτή του οποίου η ιδιότητα θα αποδεικνύεται στον Διαιτητή του αγώνα με επίσημο έγγραφο (πχ άδεια άσκησης επαγγ/τος, επαγγελματική ταυτότητα κλπ) . Σε περίπτωση μη παρουσία γιατρού η νοσηλευτή επιβάλλεται στην γηπεδούχο ομάδα χρηματική ποινή (τριακοσίων) 300 ευρώ . Ο δε διαιτητής είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στο Φ.Α. την περίπτωση απουσίας γιατρού ή νοσηλευτή . Σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής παραπέμπεται σε πειθαρχικό έλεγχο.
3) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματισθεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων του, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος και αν όχι , τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει ορισθεί) , ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνες ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. Η μη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προσήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες.
4) Ομάδες που η συμμετοχή τους είναι προαιρετική στο εν λόγω Πρωτάθλημα, και δεν κατέρχονται ν’ αγωνισθούν ή παραιτηθούν από τρεις (3) συνολικά αγώνες του Πρωταθλήματος θεωρούνται ότι αποχώρησαν με την θέλησή τους και δεν μπορούν να επανέλθουν στο Πρωτάθλημα αυτό. Τιμωρούνται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών για τον κάθε αγώνα από το πίνακα της τρέχουσας ποδ/κής περιόδου, με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το επόμενο πρωτ/μα και χρηματική ποινή 150 € (50€ για κάθε αγώνα). Ως μη κάθοδος θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μιας ομάδας.
5) Ομάδες που έχουν υποχρέωση συμμετοχής δηλαδή οι ομάδες της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 , αν δεν κατέλθουν ν’ αγωνισθούν σε τρεις (3) συνολικά αγώνες του πρωταθλήματος θεωρούνται ότι αποχώρησαν με την θέληση τους και δεν μπορούν να επανέλθουν στο πρωτάθλημα αυτό και τιμωρούνται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών για τον κάθε αγώνα από το πίνακα της τρέχουσας ποδ/κής περιόδου, με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το επόμενο πρωτ/μα και σύνολικη χρηματική ποινή 450 € (50€ για τον 1ο αγώνα που δεν θα προσέλθει, 100 για τον 2ο αγώνα που δεν θα προσέλθει και300€ για τον 3ο αγώνα που δεν θα προσέλθει) Ως μη κάθοδος θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μιας ομάδας.
Παράλληλα, προκηρύσσεται η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος Ανδρών των Σωματείων της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Σάμου, αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο αποτελούμενο από τα παραπάνω δέκα (10) Σωματεία, σε δύο (2) Γύρους κατά τους οποίους κάθε Σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα με έναν (1) αγώνα στην έδρα του και έναν (1) αγώνα στην έδρα του καθενός από τα άλλα εννέα (9) Σωματεία. Σε περίπτωση που μια πρωταθλήτρια ομάδα Α΄ Κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος ΕΠΣ δικαιούμενη να προβιβαστεί στο πρωτάθλημα Γ Εθνικής Κατηγορίας δεν δηλώνει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθιστάται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί να δηλώσει ή δεν δηλώσει συμμετοχή από την τριταθλήτρια . Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες (άρθρο 4 παρ. 6 ΚΑΠ/ΕΠΟ).
Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι τα εξής:
Σωματεία Α΄ Κατηγορίας 
1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 
2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΘΥΛΛΟΥ – ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΥ 
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
4. ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ 
5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 
6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Ο ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧ/ΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞ /ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤ/ΚΩΝ ΣΑΜΟΥ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ 
10. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧ. ΘΕΤ. ΕΠ/ΜΩΝ 
Όλα τα παραπάνω Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εύρεση στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της ΕΠΣ Σάμου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/09/2017 στην ΕΠΣ Σάμου συνοδευόμενη με το ποσό των 60,00€, ως παράβολο συμμετοχής καθώς επίσης και την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στο ποσό των 50,00 €. Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 23&24 Σεπτεμβρίου 2017. 
Όσον αφορά τους παίκτες που πλαισιώνουν την εκάστοτε ομάδα, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη: 
1) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του . Ο προσδιορισμός της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε αντρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών από την ημέρα των γενεθλίων του και μετά. Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο τμήμα με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
2) Τα Σωματεία Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων τους να χρησιμοποιούν τουλάχιστο έναν (1) ποδοσφαιριστή στην 11άδα τους , που να έχει γεννηθεί από το έτος 2001 και μετά και ο οποίος έχει δικαίωμα να αγωνίζεται σε ελληνικές Εθνικές Ομάδες (βάσει άρθρου 19, παρ.15, ΚΑΠ 2017-18).
3) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία γέννησης τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.
4) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και Κύπελλα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα. (άρθρο 16 παρ. 4 α) .
5) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα θα ισχύει η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών από το ένα (1) έως το δεκαοκτώ (18).
Β΄  Κατηγορία ΕΠΣ Σάμου,
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
Επίσης, προκηρύσσεται η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος Ανδρών των Σωματείων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣ Σάμου, αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο αποτελούμενο από τα παραπάνω έντεκα (11) Σωματεία, σε δύο (2) Γύρους κατά τους οποίους κάθε Σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα με έναν (1) αγώνα στην έδρα του και έναν (1) αγώνα στην έδρα του καθενός από τα άλλα δέκα (10) Σωματεία. 
Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του Βαθμολογικού Πίνακα της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος, θα περνούν στην διαδικασία νέων αγώνων κατάταξης όπου θα συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμία στους μεταξύ τους αγώνες. 3) Όταν οριστικοποιηθεί η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση για το πρόγραμμα των αγώνων. Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν σε δύο (2) γύρους κατά τους οποίους κάθε σωματείο θα αγωνισθεί με όλα τα υπόλοιπα Σωματεία, με έναν (1) αγώνα στην έδρα του και έναν (1) αγώνα στην έδρα του καθενός από τα άλλα τρία (3) Σωματεία.
Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι τα εξής:
Σωματεία Β΄ Κατηγορίας 
1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΤΟΛΗ 
4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΗΣ 
6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ 
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΙΛΑΨ 
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚ/ΚΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΕΞ/ΚΟΣ ΜΟΡ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 
10. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Ο ΦΟΙΝΙΞ 
Όλα τα παραπάνω Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εύρεση στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της ΕΠΣ Σάμου) μέχρι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/09/2017 στην ΕΠΣ Σάμου συνοδευόμενη με το ποσό των 40,00 €, ως παράβολο συμμετοχής και την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στο ποσό των 50,00 € . Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. 
Όσον αφορά τους παίκτες που πλαισιώνουν την εκάστοτε ομάδα, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη:
1) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του . Ο προσδιορισμός της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε αντρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών από την ημέρα των γενεθλίων του και μετά. Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο ποδ/στης μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο τμήμα με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
2) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία γέννησης τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.
3) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και Κύπελλα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα. (άρθρο 16 παρ. 4 α) .
4) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα θα ισχύει η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών από το ένα (1) έως το δεκαοκτώ (18) .
Για αναλυτικότερη ανάγνωση οι προαναφερθείσες προκηρύξεις είναι αναρτημένες στην επίσημη σελίδα της ΕΠΣ Σάμου!

Πηγή:www.samossport.blogspot.gr (Ρεπορτάζ Ελευθερία Γερολύμου) 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα