Εγγραφές νέων καταρτιζομένων στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Σάμου έως 16 Σεπτεμβρίου για το εκπαιδευτικό έτος 2019 – 2020

Σύλληψη 31χρονου και 32χρονου, για το αδίκημα της κλοπής

Έχοντας υπόψη την   υπ΄αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39300-03/06/2019 ΦΕΚ 2318/Β/13-06-2019

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, την υπ΄αριθμ.5954/2014

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α/ Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι:

Για το Διδακτικό Έτος 2019-2020, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν Σάμου συνεχίζονται μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου   στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ του Γ. Ν Σάμου για τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α ΄εξάμηνο)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄εξάμηνο)

3. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Γ΄εξάμηνο)

Συγκεκριμένα: οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για τον μήνα και ώρες 9.00πμ – 13.00μμ.

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και

διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)

εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Σχετική αίτηση

Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

– Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ

ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

– ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ     Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ

ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΤΚ 83100

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   22730-24500

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα