Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου εκδρομή των ΚΑΠΗ Σάμου και Καρλοβάσου στον Πύργο. Νέα ημερομηνία η 4η Οκτωβρίου

Φέρνουμε σε γνώση των μελών των 2 ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» του ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ, ότι η προγραμματισθείσα εκδρομή στον Πύργο Σάμου την 1η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, δεν θα πραγματοποιηθεί την ημέρα αυτή, λόγω ανωτέρας βίας, καθόσον δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα ζητηθέντα 50 θέσεων λεωφορεία από τα  πρακτορεία για την 1η Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα το Νομικό Πρόσωπο την 22 – 09 – 2017 απέστειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος αποστολής προσφοράς προς επτά (7) Τουριστικά πρακτορεία. Απεστάλη, εντός της καθορισμένης ημέρας και ώρας, μία προσφορά, η οποία δεν κάλυπτε τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Προσφέρθηκαν τρία μικρά λεωφορεία συνολικά 61 θέσεων, αντί των 4 λεωφορείων των 50 θέσεων έκαστο.  Ως εκ τούτου, με την προσφορά αυτή, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της παρούσης εκδρομής.    

Την 27 – 09 – 2017 το Νομικό Πρόσωπο απέστειλε εκ νέου πρόσκληση ενδιαφέροντος αποστολής προσφοράς προς τα ίδια πρακτορεία και απεστάλη προσφορά από το ίδιο Τουριστικό πρακτορείο, που επίσης δεν κάλυπτε τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. και ως εκ τούτου, με την προσφορά αυτή, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της παρούσης εκδρομής.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μην ακυρωθεί η διενέργεια της παραγραμματισθείσης εκδρομής της 1ης Οκτωβρίου 2017, Παγκόσμιας ημέρας της Τρίτης Ηλικίας, η εκδρομή για τον εορτασμό της  Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, θα μετατεθεί στις  4 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη,

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

α).  Αναχώρηση  από Σάμο : Λιμάνι, ξενοδοχείο Ξενία, Άγιος Χαράλαμπος 10.00 – επιστροφή 16.00 .

 β).  Αναχώρηση  από Καρλόβασι : Κέντρο Υγείας, 10.00 – επιστροφή 16.00.

Καφέ στον Πύργο, επίσκεψη Πινακοθήκης.  Γεύμα  στον Πύργο.

Η μεταφορά με τα λεωφορεία και η παροχή γεύματος είναι κοινωνική παροχή του Νομικού Προσώπου(δωρεάν)

Παρακαλούνται τα μέλη και των 2 ΚΑΠΗ, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη 14-09-2017  και ώρα 13.00 στα κάτωθι τηλέφωνα:

ΚΑΠΗ ΣΑΜΟΥ: 2273089242, 2273089243, 2273028483, 6975735694.

ΚΑΠΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ: 2273033923, 6973455866.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΠΑΤΣΙΔΗΣ 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα