Αδειοδοτήθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Σάμου ένα από τα θέματα ήταν και αυτό της αδειοδότησης και κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμου. Στο πρωϊνό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά ο Αντιδήμαρχος Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι ένα θέμα που ταλαιπωρούσε μεγάλο χρονικό διάστημα πολλούς ανθρώπους, είτε αθλούμενους, είτε μη αθλούμενους, τελικά βρήκε λύση. Πλέον για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο Δήμος Σάμου, αφού λάβει υπόψη την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών του. Αυτό όμως σημαίνει ότι πλέον αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα έγκαιρα και επεμβαίνουμε ανάλογα».

Στον Αντιδήμαρχο Σάμου τέθηκε ειδικά το τι πρόκειται να γίνει με τα γήπεδα του Καρλοβάσου για το φυσικό χόρτο και το γήπεδο της Χώρας για τ’ αποδυτήρια, που δεν είναι και στην πρέπουσα κατάσταση, όταν έχουμε δεδομένο ότι στο δεύτερο γήπεδο θα αγωνιστούν και γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου. Ο κ. Παπαγεωργίου απάντησε ότι για το γήπεδο της Χώρας και τ’ αποδυτήρια θα επέμβουν άμεσα οι τεχνικές υπηρεσίες, ενώ για το γήπεδο του Καρλοβάσου θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να φυτρώσει και να πατηθεί το χόρτο.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Δημάρχου Σάμου κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αλέξης Κομνηνός

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 2138/2017   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου Ν. 4479/2017, ΦΕΚ94/29-6-2017 και ιδιαιτέρως του άρθρου 5
• Το υπ αριθ. πρωτ. 199 στις 14/9/2017 έγγραφο ΔΟΠΠΟΝΑΣ
• Το υπ αριθ. πρωτ. 580 από 14/9/2017 έγγραφο-βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σάμου περί της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Το υπ αριθ. πρωτ. 581 από 15/9/2017 έγγραφο-εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σάμου περί της κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4479/2017
• Την απόφαση …… του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου από 28/9/2017 περί της κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4479/2017
• Το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η χορήγηση αδείας λειτουργίας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Κλειστό γυμναστήριο Καρλοβάσου (Στάδιο)”, 300 θεατών, κατηγορίας Δ για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήματα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και επιδείξεις πολεμικών τεχνών. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.
2. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Κλειστό γυμναστήριο Σάμου (Βαθύ)”, 400 θεατών, κατηγορίας Δ για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήματα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και επιδείξεις πολεμικών τεχνών. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.
3. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Κλειστό γυμναστήριο Πυθαγορείου”, 400 θεατών, κατηγορίας Δ για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήματα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και επιδείξεις πολεμικών τεχνών. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.
4. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Καρλοβάσου (Στάδιο)”, 600 θεατών, κατηγορίας Β1 για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήματα ποδοσφαίρου και κλασσικού αθλητισμού. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.
5. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Σάμου (Βαθύ)”, 600 θεατών, κατηγορίας Β1 για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήματα ποδοσφαίρου και κλασσικού αθλητισμού. Εξαιρείται και δεν χορηγείται άδεια στην εγκατάσταση του mini ποδοσφαίρου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.
6. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Δημ. Κοιν. Χώρας”, 400 θεατών, κατηγορίας Α2 για αγώνες ή προπονήσεις στο άθλημα ποδοσφαίρου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη.
7. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Δημ. Κοιν. Μαραθοκάμπου”, 250 θεατών, κατηγορίας Α2 για αγώνες ή προπονήσεις στο άθλημα ποδοσφαίρου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη. Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και το σωματείο, να πραγματοποιεί τακτικό οπτικό έλεγχο της ευστάθειας του εφαπτόμενου στο γήπεδο πρανούς και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο να κληθεί για πραγματογνωμοσύνη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
8. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Τοπ. Κοιν. Κοντακεικων”, χωρίς θεατές, κατηγορίας Α2 για αγώνες ή προπονήσεις στο άθλημα ποδοσφαίρου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη. Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και το σωματείο, να πραγματοποιεί τακτικό οπτικό έλεγχο της ευστάθειας του εφαπτόμενου στο γήπεδο πρανούς και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο να κληθεί για πραγματογνωμοσύνη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
9. Χορηγείται άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Γήπεδο ποδοσφαίρου Δημ. Κοιν. Μυτιληνιών”, χωρίς θεατές, κατηγορίας Α2 για αγώνες ή προπονήσεις στο άθλημα ποδοσφαίρου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη.
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της κάθε αθλητικής εγκατάστασης και τα σωματεία, υποχρεούται:
• να φροντίσει να οριστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και το σωματείο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την αναπλήρωση των βασικών μέσων και υλικών άμεσης βοήθειας, όπως επίσης, ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο που θα στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος.
• να πραγματοποιεί τακτικά, ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για πραγματογνωμοσύνη βλαβών εγκαταστάσεων 
• ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λειτουργίας κάθε αθλητικής εγκατάστασης, να υποβληθεί δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και πως η ομάδα που αγωνίζεται στην εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή. 
Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ισχυρότατος σεισμός έντασης 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:51 το μεσημέρι της Παρασκευής ανοιχτά της Σάμου

Ισχυρότατος σεισμός έντασης 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:51 το μεσημέρι της Παρασκευής ανοιχτά της Σάμου

Ισχυρότατος σεισμός έντασης 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:51 το μεσημέρι της Παρασκευής ανοιχτά της Σάμου και ταρακούνησε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά

Περισσότερα »
Κορωνοϊός: Ο νέος χάρτης υγειονομικής ασφάλειας - Οι κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές

Κορωνοϊός: Ο νέος χάρτης υγειονομικής ασφάλειας – Οι κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου 4, δηλαδή στο «κόκκινο», ανεβαίνουν οι περιφερειακές ενότητες Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ροδόπη, ανακοίνωσε υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή

Περισσότερα »