5.600€ θα στοιχίσει o 2ος Ημιμαραθώνιος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» στον ΔΟΠΠΟΝΑΣ

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 θα διεξαχθεί ο 2ος Ημιμαραθώνιος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ». Ο Δήμος Σάμου και  ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης Σάμου ( Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.) σε συνεργασία με την 79 ΑΔΤΕ, την υποστήριξη του αθλητικού συλλόγου ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ Σάμου (τμήμα στίβου) και του Ορειβατικού Συλλόγου Σάμου ΕΟΠΣΣ, θα διοργανώσουν τον 2ο Ημιμαραθώνιο δρόμο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» και τον δρόμο 4 χιλιομέτρων στην πόλη της Σάμου και ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ.

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου θα πραγματοποιηθεί από την παλιά είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίον και ο τερματισμός θα είναι στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΠΟΝΑΣ» που έχει γίνει ήδη στη «Διαύγεια», αναγράφονται τα παρακάτω:

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προσκεκληµένοι από τον Ελλαδικό χώρο ο κ. Νικόλαος Τζανάκος και από την Γερµανία ο υπεύθυνος των παγκοσµίων αγώνων νέων ο κ. RASCH TORSTEN και θα πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησης και φιλοξενίας τους, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 780,00€ που αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια.

Επίσης την παράθεση ενός γεύµατος στα µέλη που προσκλήθηκαν ποσού 300,00€.

Σε ότι αφορά τις αφίσες και τις αιτήσεις συµµετοχής που θα πρέπει να τυπωθούν το ποσό των 468,00€ µε το Φ.Π.Α.

Τα φανελάκια και η εκτύπωση των αριθµών συµµετοχής που θα διατεθούν στους συµµετέχοντες ποσό 990,00€ µε το Φ.Π.Α., τα µετάλλια, οι πλακέτες και τα κύπελλα για την βράβευση των συµµετεχόντων ποσό µε το Φ.Π.Α. 990,00€.

Τη µεταφορά αθλητών µε µίσθωση µεταφορικού µέσου ποσό 300,00€.

Την δαπάνη χρονοµέτρησης των δροµέων που ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ µε το Φ.Π.Α. την οργάνωση, γραµµατειακή υποστήριξη των αγώνων και την έκδοση αποτελεσµάτων ποσό 613,00€ µε το Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικά δαπάνες 5.600,00€ θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ν.Π. έτους 2018 και τον Κ.Α. 15.6472.0001 ‘Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων” όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση. Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τον προϋπολογισµό του Ν.Π. έτους 2018 που εγκρίθηκε µε την 7062/2-2-2018 απόφαση της Αποκ/νης ∆/σης και µετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την διοργάνωση του 2ου ηµιµαραθώνιου “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου και ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ.

Β.- Εγκρίνει την φιλοξενία των προσκεκληµένων, την παράθεση γεύµατος, προµήθεια αφισών και αιτήσεων συµµετοχής, τα φανελάκια και οι αριθµοί, τα µετάλλια, πλακέτες και κύπελλα, την µίσθωση µεταφορικού µέσου για τους αθλητές, την χρονοµέτρηση των δροµέων, αλλά και την οργάνωση, γραµµατειακή υποστήριξη και έκδοση αποτελεσµάτων µε απευθείας ανάθεση συνολικής δαπάνης 5.600,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π. έτους 2018 και τον Κ.Α. 15.6472.0001 ‘Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων – διοργάνωση νέων” όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Γ.- Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνει µε νεότερη απόφαση.

Να υπενθυμίσουμε ότι από τους συμμετέχοντες είχε ζητηθεί με ανακοίνωση να προκαταβάλλουν 10€ για τα εξής:

Αριθμός αγώνα.

Μπλουζάκια αγώνα.

Μετάλλιο συμμετοχής.

Κύπελλα (στους νικητές).

Κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης με νερά και ισοτονικά ποτά. Τα σημεία θα ανακοινωθούν πριν τον αγώνα.

Για την διευκόλυνση της πρόσβασης θα υπάρχουν λεωφορεία από Καρλόβασι και Βαθύ μέχρι το σημείο εκκίνησης του Ημιμαραθωνίου (Ηραίον).

Σημείωση: Οι υπηρεσίες, οι προµήθειες, που αφορούν την διεξαγωγή του 2ου ηµιµαραθώνιου θα γίνουν µε απευθείας αναθέσεις θα γίνουν µε σχετικές αποφάσεις της Προέδρου.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα