40.950€ για την προμήθεια ενός μικρού απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του ΚΥΤ αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του ∆ήµου Σάµου

Μεγάλη επιτυχία είχαν οι εκδηλώσεις της ΕΕΔΥΕ στη Σάμο

40.950€ για την προμήθεια ενός μικρού απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του ΚΥΤ αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του ∆ήµου Σάµου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα επί 8 παρόντων από την 9μελή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμου αποφασίστηκαν τα εξής:

Α. -Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 2/2018 µελέτη για την προµήθεια “Ενός (1ος) µικρού απορριµµατοφόρου οχήµατος από το ∆ήµο Σάµου για τις ανάγκες του Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών” συνολικού προϋπολογισµού 40.950,00 € µε το ΦΠΑ.

Β.- Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας τον πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.

Γ.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.

∆. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθειας ως εξής (αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και τα αναπληρωματικά)…

00Elia

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Βασίλης Πανουράκης: «Όλοι λίγο – πολύ, είτε Νομάρχες είτε Αντιπεριφερειάρχης, έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάνε μπροστά τα νησιά μας»

Βασίλης Πανουράκης: «Όλοι λίγο – πολύ, είτε Νομάρχες είτε Αντιπεριφερειάρχης, έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάνε μπροστά τα νησιά μας»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα ΜΜΕ του νησιού ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Βασίλης Πανουράκης για τον έναν χρόνο παρουσίας και διοίκησης στον Β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα »