Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Ανακοίνωση – πρόσκληση για διορθωτική ή αρχική δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ̟προστέθηκε µε την ̟αρ. 3 του
άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
β) Τα διαλαμβανόμενα στο µε Α.Π. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/128/17765/02-10-2020/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, (Α.∆.Α. : 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π)
γ) Τα διαλαµβανόµενα στο α̟ό 01/10/2020 Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης Κρούσµατος
COVID-19 για τους χώρους εργασίας του ∆ηµοσίου Τοµέα (εξαιρουµένων των
Υ̟ηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) του Ε.Ο.∆.Υ
δ) Την ανάγκη λήψης προστασίας ̟προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του
COVID-19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουµε τον κ. Ευγένιο ∆ελώνη, (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) συντονιστή διαχείρισης
COVID-19 του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου, µε ανα̟ληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο
Καραδηµητρίου (∆.Ε. ∆ιοικητικού).
Το αντικείµενο των οριζοµένων ̟εριγράφεται στο ανωτέρω (γ).
Η ̟παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ̟πρόγραµµα «∆ιαύγεια».
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Kαθολική χρήση μάσκας και απαγόρευση κυκλοφορίας. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Kαθολική χρήση μάσκας και απαγόρευση κυκλοφορίας. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Συμπολίτες μου, Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση. Παντού στην Ευρώπη, αλλά πλέον και εδώ στην

Περισσότερα »
Γιάννης Μάρκου: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Σάμου»

Γιάννης Μάρκου: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Σάμου»

Στο πρωινό μαγκαζίνο του Radio Café 102.4, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας) Σάμου, κ. Γιάννης Μάρκου. Η ΔΕΕΠ Σάμου συγκέντρωσε

Περισσότερα »