Δήμος Ανατολικής Σάμου: Εργασίες ΟΕΔΑ – ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Εργασίες ΟΕΔΑ – ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στo πλαίσιo της εύρυθμης λειτουργίας και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης της ΟΕΔΑ Σάμου, πραγματοποίησε τις παρακάτω εργασίες:

1) «Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου» της ΟΕΔΑ Σάμου, ποσού 19.964,00 €.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει :

Α) Πλήρη ανακατασκευή, αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων της μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου δυναμικότητας 530 κυβ/ώρα.

Β) Έκδοση εργοστασιακού πιστοποιητικού ελέγχου καλής λειτουργίας.

Γ) Τοποθέτηση μονάδας και σύνδεσή της με το δίκτυο βιοαερίου της ΟΕΔΑ.

2) «Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ», ποσού 19.964,00 €.

Λόγω παλαιότερης πυρκαγιάς είχε καταστραφεί το οριζόντιο σύστημα δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου από τις θέσεις των παλαιών αποθέσεων (ΧΑΔΑ) προς τα κεντρικά φρεάτια συλλογής και μετέπειτα προς τον πυρσό καύσης. Έγινε πλήρης αντικατάσταση του δικτύου.

3) «Προμήθεια Υλικού Εναλλακτικής Επικάλυψης ΟΕΔΑ» ποσού 19.894,05 €.

Υλοποιείται η σταδιακή επίχωση στο εναπομείναν απορριμματικό ανάγλυφο για τη συγκράτηση και αποφυγή διασποράς των απορριμμάτων στο περιβάλλον χώρο.

Το υλικό εναλλακτικής επικάλυψης θα αντικαταστήσει το γαιώδες υλικό επίχωσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα