Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρείς νέοι γιατροί στο Νοσοκομείο Σάμου. Αναισθησιολόγος, νευροχειρουργός και ιατρός χειρουργός

Τρείς νέοι γιατροί στο Νοσοκομείο Σάμου. Αναισθησιολόγος, νευροχειρουργός και ιατρός χειρουργός

Ανακοινώνουμε ότι ορκίστηκαν και ανέλαβαν ήδη τα καθήκοντά τους δυο (2) νέοι μόνιμοι ιατροί Επιμελητές Β΄, ένας (1) αναισθησιολόγος και ένας (1) νευροχειρουργός.

Επιπλέον, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του ένας (1) επιπλέον επικουρικός ιατρός χειρουργός.

Έτσι, σήμερα οι προσφέροντες υπηρεσίες ειδικευμένοι ιατροί του Νοσοκομείου μας ανέρχονται στους σαράντα επτά (47).

dreams3