Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Η κα Ανεζινιώ Σταμούλη νέα πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Σάμου

Η κα Ανεζινιώ Σταμούλη νέα πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Σάμου

Μετά την παραίτηση του κ. Αγγελίδη Ιωάννη από τη θέση του Πρόεδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Σάμου, την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Δυτικής Σάμου, αναλαμβάνει η κ. Σταμούλη Ανεζινιώ.

00CharismaMikro