Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαπιστώθηκε η περιεκτικότητα του νερού σε Αρσενικό-(As) σε δύο σημεία εντός του οικισμού των Μυτιληνιών άνω των επιτρεπτών ορίων

Έπειτα από αναλύσεις νερού που κοινοποιήθηκαν σήμερα, 02/12/2019, στο Δήμο και αφορούν την περιοχή της τοπικής κοινότητας Μυτιληνιών, διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του νερού σε Αρσενικό-(As) σε δύο σημεία εντός του οικισμού ήταν άνω των επιτρεπτών ορίων. Κατά συνέπεια, το νερό κρίνεται ακατάλληλο για πόση και για παρασκευή φαγητού, ενώ είναι κατάλληλο για λοιπές οικιακές χρήσεις.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προβαίνει με κατεπείγουσες διαδικασίες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά την αποκατάσταση του προβλήματος.

teleion maketa16