Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο για το μεταναστευτικό

Συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο για το μεταναστευτικό

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00, για έκτακτη συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ.

Εισηγητές: α) κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Βορείου Αιγαίου.

β) κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης & Αθλητισμού.

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2.κ. Ευστράτιο Αρώνη Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

4.Δήμους Βορείου Αιγαίου.

5.Μ.Μ.Ε.

Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

00Nefeli00