Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τραγούδι της δημοτικής και νησιωτικής παράδοσης στην Ελληνική νοηματική γλώσσα. Ματθαίος Γιαννούλης - Μαρία Νομικού - Tα Καράβια

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τραγούδι της δημοτικής και νησιωτικής παράδοσης στην Ελληνική νοηματική γλώσσα. Ματθαίος Γιαννούλης - Μαρία Νομικού - Tα Καράβια

Υπάρχουν συνάνθρωποί μας, για τους οποίους η επικοινωνία είναι δύσκολη και περιορισμένη. Επικοινωνούν με τα χέρια και αυτά είναι η φωνή τους. Οι κωφοί και βαρήκοοι συνάνθρωποί μας, έχουν την ίδια ανάγκη και διάθεση για επικοινωνία με όλους εμάς.

Σε αυτούς λοιπόν αφιερώνουμε ως ένδειξη σεβασμού, το τραγούδι "ΚΑΡΑΒΙΑ" στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα, γιατί πολλές φορές τα "Λόγια της Σιωπής" είναι πιο ηχηρά!

00MathaiosGiannoulis02

Ευχή το τραγούδι αυτό, να γίνει προπομπός και παράδειγμα προς μίμηση, για να ακολουθήσουν κι άλλα...

Ματθαίος Γιαννούλης-Μαρία Νομικού-Tα Καράβια

Στίχοι και Μουσική έγραψε ο Ματθαίος Γιαννούλης

Ερμηνεία Ματθαίος Γιαννούλης και Μαρία Νομικού

00Elia


Πολυμέσα